Gebedsmoment dinsdagavond 5 oktober

Zoals aangekondigd had ons tweede halfjaarlijks gebedsmoment naar goede gewoonte in oktober plaats in de St. Jozefkerk in Edegem, de parochie waar het Oekraïne Project Edegem gestart is.

Spijtig genoeg waren deze keer niet weinig van onze getrouwe deelnemers ziek. Desondank mochten we toch ons verheugen in een dertigtal aanwezigen. De opkomst was zeker niet slecht te noemen wanneer we er rekening mee houden dat precies op diezelfde avond wel twee andere bijeenkomsten van de Pastorale Eeenheid Edegem-Mortsel doorgingen.

Wie interesse heeft voor ons gebedsboekje met als thema: ‘Geestelijke voedselsupplementen voor de versterking van onze geestelijke immuniteit’, kan dit HIER terugvinden. Van harte DANK aan allen, die met ons op 5 oktober in gebed verbonden waren, ook al kon men om diverse redenen niet fysisch aanwezig zijn.Spirituele solidariteit kent geen grenzen.


 

Uitnodiging voor het gebedsmoment van 5 oktober

Hoe onze ‘geestelijke immuniteit’ versterken in deze moeilijke tijd?

Niemand van ons zal ontkennen dat we leven in een moeilijke tijd, gekenmerkt door tal van crisissen. Hierbij is het voor velen onder ons niet eenvoudig om het hoofd koel te houden, rustig te blijven en geen slachtoffer te worden van de vele schrikaanjagende berichten van de mainstream media of andere informatie, die ons via internet bereiken.

Er is niet alleen het virus, dat nu al sinds de lente van vorig jaar dag in dag uit onze levenswijze beïnvloedt, maar ook de klimaatverandering, die tegenwoordig voor extreme weersomstandigheden zorgt. Dan is er nog de mentale crisis, die minder zichtbaar is. En om nog maar te zwijgen van de economische crisis, althans voor bepaalde bevolkingsgroepen, want voor sommigen heeft het coronavaccin geen (financiële) windeieren gelegd.

Het is dus hoogtijd om ons geestelijk sterk te maken. Beter gewapend tegen elke vorm van besmetting, niet alleen op fysisch vlak, maar ook tegen de vele negatieve invloeden van onze steeds meer ontkerstende omgeving.

Ben je geïnteresseerd in ‘geestelijke voedselsupplementen’ om uw immuniteit op te drijven in deze ongezonde of moeilijke tijd, kom dan eens naar ons gebedsmoment. (Het duurt een half uurtje.) Inkom gratis en achteraf kans tot napraten.

Iedereen is van harte welkom op 5 oktober om 19.30 u. in de St. Jozefkerk, Molenveldlaan 2, 2650 Edegem.

Voor meer info bel: 03 288 73 65 of zend een mail naar liliane.bollaerts@outlook.be


Zesde lading hulpgoederen 30 september 2021

 

Eén week later dan oorspronkelijk gepland, wegens gezondheidsproblemen van de voorziene Oekraïense chauffeur, is de lading kunnen doorgaan. Het weer was prima, veel vrijwilligers-laders waren zeer vroeg op post. We zijn zelfs wat vroeger gestart dan gewoonlijk. Om 8.45 u. was het al zeer druk en waren er al veel vrijwilligers in volle actie. Een koffiepauze met lekker ‘gebak van het huis’, gemaakt door verschillende van onze vrijwilligers, is uiteraard meer dan welverdiend! Naast de klassieke gevulde bananendozen met kleiner materiaal gingen deze keer alle zogenaamde ‘grote stukken’, zoals bedden, fietsen, rolstoelen, revalidatiematerieel, enz. ook mee, tot grote vreugde van de sterkste betrokkenen bij de hulpgoederenactie.

 

Gezien de strenge invoermaatregelen zijn deze keer niet alleen de laders, maar ook twee ‘inpaksters’, Maria en Chris, zeer vlijtig bezig geweest met het administratief noteren van wat er allemaal op de ‘camion’ en aanhangwagen werd geladen, geen eenvoudige opgave. Deze zeer gedetailleerde inventaris was noodzakelijk voor het opstellen van de vereiste vervoerdocumenten, waarbij Peter niet nagelaten heeft om Liliane hierbij te helpen met zijn onontbeerlijke deskundigheid. Rond 6 uren extra zwaar administratief labeur was de klus geklaard. Aan ALLE medewerkers van deze lading een dikke PROFICIAT.

 

Voor de tweede maal dit jaar was de bestemming Cherkasy, meer centraal gelegen. De chauffeur dient zich dan ook aan te melden, zoals vroeger vermeld, bij een andere grenspost, meer bepaald in Uman. De stapelruimte van de hulpgoederen bevindt zich in het dorpje Berestivets, waar de lading is aangekomen op dinsdagmorgen en ook daar gelost door een zevental vrijwilligers. Wie meegewerkt heeft, zal ongetwijfeld de geloste hulpgoederen herkennen. (Zie de laatste drie foto's) Nu wordt het wachten op de toestemming van de Oekraïense diensten voor de verdeling, wat weken kan duren.

 

Deelname aan de ‘Week van de duurzame gemeente’ 21 september 2021

In het kader van de ‘Week van de duurzame gemeente’, die plaats had in de week van 13 september, werden we door Wilfried Van Bouwel als lid van EGRIS uitgenodigd hieraan deel te nemen langs een tentoonstelling. Deze had plaats in ‘Kaffée Allée’ in Edegem. Een grote poster (een beetje onderbelicht) gaf uitleg over onze missie als Oekraïne-Project-Edegem vzw,(afgekort OPE).

Eén van onze doelstellingen bestaat in het tegemoetkomen aan individuele basisbehoeften van kwetsbare Oekraïners. Zeer concreet realiseren we dit via onze ‘hulpgoederenactie’, waarmee we ‘een tweede leven geven’ aan nog zeer goede en nuttige goederen, ons geschonken door particulieren en instellingen van ons land. Onze hulpgoederenactie of duurzame actie past sinds kort wonderwel in de huidige tijdsgeest, waarbij duurzaamheid hoog aangeschreven wordt.

Al doet OPE veel meer dan alleen maar hulpgoederen opsturen. Naast noodhulp,hoe belangrijk ook, worden (model)projecten in samenwerking met onze Oekraïense partnerorganisaties gestimuleerd en ondersteund. Een illustratie hiervan, weliswaar beperkt tot één foto van lopende projecten, zoals ons werd gevraagd, was ook te bekijken tijdens deze tentoonstelling, welke één week later plaatsvond.

Op 21 september werden we uitgenodigd voor een ‘kennismakingsreceptie’ en konden we de projecten van de verschillende leden van EGRIS rustig bekijken. En zoals men kan zien op de foto's was OPE goed vertegenwoordigd door vier van onze vijf bestuursleden en onze ploeg van de wekelijkse actieve vrijwilligers die, ondanks hun zeer vermoeiende ‘permanentie of werkdag’ op dinsdag, niet nagelaten hebben om er een gezellige avond van te maken.


Deelname aan de rommelmarkt in Mortsel op 18 september

Weer hebben vrijwilligsters zich ingezet om geld in het laadje te krijgen. Deze en andere bijdragen helpen de vervoerkosten betalen van de geschonken hulpgoederen voor de meest-kwetsbaren in Oekraïne.

En met deze ‘duurzame actie’ geven we ‘een tweede leven’ aan nog tal van zeer bruikbare en nuttige goederen.

Dankzij Luce Plinke, die in Mortsel woont, zijn we al enkele keren present op deze markt.

Behalve Luce waren nu weer van de partij: Maria Bettens, Brigitte Poth en Jeannine de Boel.

Naar verluid heeft ook deze deelname goed opgebracht, niet alleen door het mooie weer, dat altijd meer volk op de been brengt, maar ook door de ‘verkooptalenten’ van hogergenoemde vrijwilligsters.

Heel veel dank voor jullie grote inzet, ook nog buiten de permanente hulpgoederenactie in hangar 42. Proficiat!


Deelname aan de rommelmarkt in Edegem op 5 september

Een belangrijk trio van onze vrijwilligersgroep, wekelijks actief in het kader van onze ‘duurzame (hulpgoederen) actie’, namelijk Maria Bettens, Chris Mertens en Brigitte Poth, stond weer op de rommelmarkt.

Terwijl Louis Van Eester, ook altijd wekelijks op post in hangar 42, met zijn partner bijdroeg tot onze verkoop.

Bij prachtig weer en een goede opbrengst ten voordele van onze ‘OPE-kas’ (als bijdrage voor de vervoerkosten van de hulpgoederen naar Oekraïne) was deze activiteit mooi meegenomen.

Een dikke proficiat aan onze talentvolle verkoopsters.


Gebedsmoment: dinsdagavond 15 juni

In de plaats van de maand mei kwamen we deze keer uitzonderlijk samen in de maand juni, weliswaar wegens de coronamaatregelen van de overheid, welke toen versoepeld werden. Volgens de geldende veiligheidsmaatregelen mochten we nu met meer dan vijftien personen samen zijn in de St. Jozefkerk, waar op een specifiek glasraam St. Jozef en op de achtergrond de verschillende kerken in Edegem worden afgebeeld. (Zie foto)

Nadien mochten we toen ook al met vier personen gezellig napraten aan een tafel op het terras van De Schrans, dit bij een zalige zomertemperatuur.

 

 

Een veertigtal deelnemers participeerden sterk aan dit interactief bezinnend gebeuren, afgewisseld met prachtige muziek, geselecteerd door Martin Franken. Inhoudelijk refereerde het thema die avond sterk naar de actualiteit van de vaccinatiecampagne, welke toen op volle snelheid was. Het ‘spiritueel vaccin’ en de ‘wegwijzers naar duurzaam geluk’ kan men weervinden in het door Danny Everaert mooi geïllustreerde gebedenboekje van dit gebedsmoment, dat u HIER kan oproepen. Hartelijk dank aan u allen voor het meebidden, ook voor onze drie recent (niet door Covid -19) overleden vrijwilligers van OPE.

Uitnodiging voor het gebedsmoment van 15 juni

Geïnteresseerd in een ‘geestelijk vaccin’ ? Of in wegwijzers naar ‘duurzaam geluk’ ?

Zeg je op één van deze twee vragen ‘ja’, kom dan zeker naar ons volgende gebedsmoment.

Dit gaat door op dinsdagavond 15 juni 2021, van 19.30 u. tot 20 u. in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2, 2650 Edegem.

Tijdens dit gebedsmoment denken we ook in het bijzonder aan drie zeer actieve vrijwilligers, die recent overleden zijn (niet van Covid 19) : Aloïs Van den Eynde, Bavo Mulkers en Agnes Corsmit. Wie zich aangesproken voelt om samen met ons en eventuele familie of vrienden en kennissen nog iets te doen voor Aloïs, Bavo en/of Agnes, wordt zeker verwacht.    

Rekening houdend met de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen van de overheid vanaf 9 juni zullen we dan met een groter aantal kunnen samenkomen in de kerk. Mocht dit onverwacht toch niet zo zijn, dan zullen we ons organisatorisch aanpassen.

(Nadere informatie hiervoor kan u bekomen bij Liliane: tel. 03 288 73 65)

Of ons gezellig samenzijn in de Schrans kan doorgaan is nog niet zeker.

Maar U bent alleszins van harte welkom (met mondmasker) voor deze verrijkende halfjaarlijkse bijeenkomst.

Het bestuur van OPE.


Vijfde lading hulpgoederen 8 juli 2021


Nog geen maand later vond er weer een bijzondere lading plaats, richting Novovolynsk. Nu ging het om veel degelijk schoolmeubilair, geschonken door de school van de H.Familie in Berchem. We zijn gestart met te laden In Berchem met twee soorten vrijwilligers: één groep, samengesteld uit leerkrachten van de school en een tweede groep, gevormd door een aantal van onze vrijwilligers. Door de niet erg brede ingang kon de chauffeur onmogelijk met de grote ‘camion’ met aanhangwagen tot op de speelplaats van de school, waar alles mooi was opgestapeld. Dus, de aanhangwagen ontkoppelen en deze op de straat laten en daar dan volladen met schoolbanken (te brengen) van de speelplaats. Dankzij de flexibele inzet en grote hulp van deze dubbele ladersgroep werd al het schoolmeubilair op een zonnige namiddag van 7 juli geladen. Zoals gepland, vertrok de chauffeur dan naar de parking voor hangar 42 in Edegem, waar op 8 juli de overgebleven ruimten opgevuld werden met andere hulpgoederen. Op 13 juli kon alles gelost worden in Novovolynsk en gestockeerd in afwachting van de toestemming van de douane, die een tijdje later gegeven werd. En zo kan men zien hoe al enig meubilair bezorgd werd aan een school, in Oekraïne spreekt men van een lyceum, in het stadje Stara Vygivka.

Onnodig te zeggen dat we Prof. Em. en mevrouw R. Van der Elst-Callebaut weer zeer dankbaar zijn voor het sponsoren van de vervoerkosten van al dit schoolmateriaal, een meer dan gewaardeerde geste in dit superdrukke jaar van onze talrijke zendingen in het kader van onze hulpgoederenactie.

Met deze actie geven we aan vele goederen ‘een tweede leven’. En zo wordt ze niet langer beschouwd als ‘paternalistisch’, maar valt ze tegenwoordig onder de noemer van DUURZAME actie, wat wonderlijk goed past in de huidige tijdsgeest, waarin ‘duurzaamheid‘ in alle agenda's bovenaan staat. ‘Djakoejoe’, dank u wel in het Oekraïens, aan u allen want zonder zoveel onbetaalde inzet is onze hulpgoederenactie ondenkbaar!


Vierde lading hulpgoederen 11 juni 2021

Na de vorige lading voor het ‘Charity Fund’, actief in de regio Cherkasy, werd deze lading bestemd voor ‘Caritas Volyn’, actief in de regio Lviv. Deze keer ging het nogmaals overwegend over geschonken ziekenhuismateriaal, dat daar ook zeer welkom is. Het was een bijzondere lading, gespreid over twee dagen. Een eerste deel werd opgehaald in het centrum van Antwerpen op 9 juni. Hiervoor werd samengewerkt met de firma VIO, die alles heeft overgeladen op de parking in Edegem op de grote truck voor Oekraïne. Elke lege ruimte, groot of klein, werd dan opgevuld met nog allerlei hulpgoederen, klaar voor verzending in onze stapelruimte. Bij de aankomst van Vio in Edegem brachten Louis Van Eester en François Bekaert onmiddellijk al enig revalidatiemateriaal aan. Vooral op 10 juni werd dan met uiteraard een kleiner groep laders alles verder vol gestouwd. Uiteindelijk is de chauffeur vertrokken op 11 juni. De patroonheilige van onze werking, de H.Jozef, had ook weer zijn steentje bijgedragen door ervoor te zorgen dat alles bij prima weer volgens planning verliep Een bijzonder woord van dank aan alle zeer gedienstige medewerkers van deze lading, want ook zij blijven altijd onmisbaar

AANDACHT voor een bijzondere oproep In deze coronatijd

Nu is er nog een sterkere vraag naar medisch materiaal en goed bruikbare medische toestellen. Wie stopt met zijn medische praktijk, mag altijd aan onze werking denken. 

En wie zijn huidige fiets in deze tijd misschien omruilt voor een elektrische, kan hiermee ook een kansarme Oekraïner zeer gelukkig maken. Denk hieraan, want wegens COVID 19 en het wegvallen van werk en inkomen verzeilen meer en meer mensen in de armoede.


Derde lading hulpgoederen 11 maart 2021

Deze lading hulpgoederen is voor een tweede maal vertrokken naar het ‘Charity Fund’ in Cherkasy, centraal gelegen in Oekraïne. 

We waren met een sterke ploeg van 19 vrijwilligers-laders. Gestart om 8.30 u was alles klaar rond11. 30 u. Deze keer waren er veel goederen, ingepakt in bananendozen, wat het stapelen in de vracht- en aanhangwagen vergemakkelijkte.Ondanks onheilspellende weersberichten hebben we tijdens het laden op donderdagvoormiddag geen druppel regen gezien, met hiervoor onze bijzondere dank aan St. Jozef.

Op 11 maart werden de goederen te Edegem geladen.

Op maandagmorgen was de chauffeur met zijn lading al in Uman, waar zich de centrale stapelruimte voor de ganse regio van Cherkasy bevindt. Marina Makarenko, onze contactpersoon,en een groep van zes vrijwilligers, waren present om de goederen te lossen.

Vier dagen later worden de goederen gelost in Charkasy.

Bovendien gebeurde dit deze keer onder het toeziende oog van twee ambtenaren, onder wie een douanebeambte. Dit betekent niet dat de hulpgoederen onmiddellijk vrij gegeven worden. Deze procedure loopt gewoonlijk dan nog over twee maanden, met o.m. de noodzakelijke goedkeuring van de Gezondheidscommissie in Kiev. Zowel hier als in Oekraïne komt er niet weinig administratie bij kijken.

Heel veel dank aan alle betrokkenen bij deze hulpgoederenactie voor hun gratuïte medewerking. 


Nieuwjaarsbrief 2021

Beter laat dan nooit’ zegt een Vlaams spreekwoord. Dit geldt ongetwijfeld voor deze nieuwjaarsbrief, welke niet eerder klaarkwam omdat onverwacht dit jaar prioriteit gegeven is aan de organisatie van de op deze website al twee voorgaande geciteerde belangrijke zendingen van hulpgoederen naar Novovolynsk.

Hebt u interesse voor het geïllustreerde overzicht van het voorbije OPE werkjaar in deze coronatijd? Lees hier onze nieuwjaarswensen.

Hebt u bijzondere belangstelling voor de FILMNAMIDDAG, welke niet is kunnen doorgaan wegens COVID 19, klik dan op de volgende link:  Viering 25jaar Oekraïne Project - Edegem

Veel lees- en kijkgenot!


 


TWEEDE LADING HULPGOEDEREN : 3 en 4 februari 2021

Na een kwarteeuw van hulpgoederenactie, stellen we vast dat elke lading specifieke kenmerken heeft of eigen problemen meebrengt. Voor de eerste keer, werd het een lading in twee fasen. Volgens planning zou de chauffeur van deze dubbele vrachtwagen (120 m³)  op woensdagavond aankomen. De grote verrassing was dan ook toen de voorzitster op woensdagmorgen, 3 februari, rond 8 u. vernam van zeer activeve vrijwilligsters, toen al aan het werken in de hangar, dat de chauffeur al was aangekomen. Nu, beter te vroeg dan te laat!  Zeker daar het deze keer om een zeer moeilijke lading ging van hulpgoederen, soms groot, soms zwaar en vooral met onregelmatige afmetingen.  Op 3 februari zijn een viertal zeer bereidwillige vrijwilligers-laders (van wie de helft boven de 80!) gevonden om in de namiddag te starten met het laden (stapelen) van een belangrijk deel ‘moeilijke goederen’ . Het was hard labeur.(zie de foto). Op 4 februari is dan de grote groep vrijwilligers-laden, zoals afgesproken, gekomen om beide wagens volledig tot aan de nok te vullen. (zie foto)  En ‘vele handen maken het werk licht(ter).’ Alles is Godzijdank vlot verlopen en rond 12.30 u. was de opdracht, naar goede gewoonte, weer vervuld. PROFICIAT en een welverdiende DANK aan allen, die hiertoe hun steentje hebben bijgedragen, uiteraard ook aan de belangrijke sponsors van deze zending Prof. em. & Mevrouw Roland Van der Elst -Callebaut.  


Eerste en buitengewone lading met hulpgoederen op 7 januari 2021

In december 2020 werden we, door bemiddeling van mevr. Blanche Van Damme, blij verrast met een mooi aanbod aan ziekenhuismateriaal, geschonken door de Zusters Augustinessen van Maria Middelares in Antwerpen.

Om enig idee te krijgen van de inhoud en het volume van de geschonken hulpgoederen zijn Maria Bettens en Eric De Meyere met mij ter plaatse gaan kijken. We kregen ziekenhuisbedden, ziekenhuiszetels, nachttafels, lakens, dekens, enz. plus nog ander klein meubilair, te veel om op te noemen, allemaal in zeer goede staat en super nuttig voor Oekraïne.  Alleen de organisatie van het vervoer werd geen eenvoudige opdracht. Alles diende op relatief korte termijn in de moeilijkste periode van het jaar te gebeuren, meer bepaald op 7 januari. 

Precies op deze datum viert iedereen in Oekraïne ‘kerstmis’.  Zij doen dit niet op 25 december zoals wij, doch bij het feest van ‘De Openbaring’.  Onze contactpersoon in Oekraïne, Tania Karpeniuk, slaagde er gelukkig in een chauffeur met vrachtwagen (weliswaar geen dubbele zoals we gewend zijn) met een capaciteit van 100 m³ te regelen.

Er werden twee oplaadplaatsen gepland, de eerste in de Harmoniestraat in Antwerpen voor het gekregen ziekenhuismateriaal, en de tweede, daags nadien, op de parking vóór hangar 42, om de overgebleven ruimten op te vullen.

Op donderdagochtend, om 7 u., tekenden zowel de Oekraïense chauffeur als Johan Segers en ik present in Antwerpen. Johan stond in voor de inventarisatie van de inhoud van de lading. In een recordtempo van 3.u. 30   werd alles geladen in de Harmoniestraat. De ‘verhuisgroep’ van de firma VIO leverde een prachtige prestatie. (Het gewicht van een ziekenhuisbed met motor mag niet onderschat worden, zeker niet wanneer er geen moderne laadapparatuur beschikbaar is.)

Op donderdagmiddag bleek de camion al voor meer dan 90 % gevuld. Slechts nog een aantal bananendozen, aangebracht in de namiddag door Louis Van Eester, geholpen door Bart Baeten, en met de medewerking van de Oekraïense chauffeur, maakten dat de klus op één dag geklaard was. 

Zo kon de chauffeur op vrijdag, vol geladen zoals altijd, vertrekken richting Oekraïne, meer bepaald Novovolynsk. Rekening houdend met de grote afstand, het noodzakelijke oponthoud aan de grensovergangen of douaneposten en de verplichte rustpauzes voor de chauffeur, is alles supersnel gelukt. 

Tot onze grote verrassing ontvingen we op maandagnamiddag, 11 januari, het goede nieuws dat de camion al gelost was, met de nodige illustratie erbij.

Desondanks heeft deze lading voor ons, als coördinator van het geheel, toch gezorgd voor onverwachte supplementaire problemen, gepaard gaande met sterke stressmomenten, welke dankzij de speciale hulp van H. Jozef snel werden opgelost. Organisatorisch gezien is het de moeilijkste lading geweest van heel mijn vrijwillige ‘OPE- verhuiscarrière’! Maar einde goed, alles goed! En een zeer oprechte dank aan de schenksters van deze erg waardevolle hulpgoederen en aan de vele gedienstige betrokkenen bij deze ‘bijzondere verhuis’!

 


2021 Start met TV-uitzending over OPE op INTER, een Oekraiense TV-zender.

Na 2015 vroeg Olena Abramovych ons een tweede maal, in november 2020, om een opname te mogen maken in Edegem. Deze gebeurde op 15 december van vorig jaar.

De uitzending had plaatst op 3 januari van dit jaar om 21.05 u. door INTER. Ze is te zien via de link :

https://podrobnosti.ua/2383494-belgjsk-pensoneri-darujut-podarunki-nuzhdennim-ukrantsjam.html

Hier volgt de Nederlandstalige samenvatting van het interview met de voorzitster.

Gepensioneerden in de gemeente Edegem sturen al 27 jaar op rij hulpgoederen naar zorginstellingen voor behoeftige Oekraïners.  Ze willen mensen helpen die in moeilijke omstandigheden leven en per toeval ging de aandacht naar Oekraïne.  Liliane Bollaerts: “Een van mijn studenten, toen net terug van Oekraïne, vertelde hoe moeilijk het was voor mensen na de ineenstorting van de Sovjetunie. Nu weet iedereen in onze gemeente, waarvoor het’ Oekraïne Edegem Project’ staat. Men steunt financieel of brengt hulpgoederen naar de hangar”.

“Iedereen die hier werkt is een échte vrijwilliger, krijgt nooit enige vergoeding. Integendeel. En dat maakt ons bijzonder. Mensen weten ervan en het maakt indruk op hen. Vrijwilligersorganisaties hebben bovendien vaak professionals met salaris, en het eerste ingezamelde geld gaat naar hen. We nemen geen cent.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor sociale projecten, destijds in Chervonohrad en Brody. Nu ook voor dringende zuurstofconcentrators voor Oekraïense ziekenhuizen”. 

Volodymyr Bohaichuk, projectcoördinator in Oekraïne: Tien gloednieuwe concentrators, gekocht door het fonds van mevrouw Liliane, zijn onlangs geleverd aan vier districtsziekenhuizen: Lanivetska, Terebovlya, Zalishchytska en Zbarazh, evenals een hospice in de regio Ternopil.  

Hryhoriy Chipil, directeur van KP "Zbarazh CRH":

Dit zijn zeer belangrijke concentrators omdat tot 80 procent van de COVID-patiënten zuurstofondersteuning nodig heeft en deze concentrators kunnen naar elk punt in ons ziekenhuis worden verplaatst.

Iryna Kozlovska, echtgenote van een patiënt met COVID-19:

Ik hoorde dat gepensioneerden mensen in België geld inzamelden, zodat wij in een heel ander land de mogelijkheid hebben om patiënten te behandelen, Het is heel mooi en zelfs ontroerend 

Liliane Bollaerts zegt dat het haar droom is de Oekraïense samenleving een beetje te beïnvloeden zodat de rijken in Oekraïne meer zorg gaan dragen voor de minderbedeelden in eigen land.


Coronaproject: Wie helpt er in deze bijzondere tijd mensenlevens redden in Oekraïne?

In tegenstelling tot ons land, waar – terecht – geen enkele coronapatiënt met ernstige symptomen voor een ziekenhuisopname mag worden geweigerd, is dit in Oekraïne niet zo. Daar laat men vaak voornamelijk kansarme en oudere (+ 65 jaar) coronapatiënten, thuis sterven… Want als men daar woont in een regio met een kleiner hospitaal dan is dit maar uitgerust met een povere medische infrastructuur. Zo zijn er in deze hospitalen, evenals in de  ‘palliatieve zorginstellingen’ (de zogenaamde palliatieve hospices) geen toestellen, die patiënten met ernstige kortademhalingsproblemen, ingevolge corona, astma, cardiale of andere ziekten, kunnen helpen.. In samenwerking met Dr. I. Vitenko, ook projectleider van het  ‘spina bifida’ project en het ‘wondzorgproject’ (zie ook op deze website), kunnen er kleine eenvoudige medische toestellen  - ‘zuurstofconcentrators 02 ‘-worden aangekocht voor de regio Ternopil, die toegewezen worden aan de kleinere hospitalen en palliatieve zorginstellingen om mensen met erge ademnood – op dit ogenblik vooral coronapatiënten – medisch te ondersteunen en zodoende inderdaad veelerger te voorkomen. De bestemming ervan in Oekraïne wordt - in overleg met ons - toevertrouwd aan Dr.V. Boyachuk en Dr. A. Palamarchuk, die velen onder ons al kennen via onze studiereis in 2017 (zie ook op deze website) en hun deelname aan de viering van ons 25 jarig bestaan één jaar later in Edegem (zie ook op deze website). Indien de coronamaatregelen het toelaten zal Dr I. Vitenko op het einde van dit jaar naar Oekraïne reizen om dit project op te volgen.  

  

Bovendien zal het hospitaal in Novovolynks, gelegen in de regio van Volyn, enige toestellen ontvangen. In deze stad steunen we sedert dit jaar het zeer belangrijke ‘thuiszorgproject’, zeker in deze coronatijd. (zie ook op deze website) .

Op die manier zijn we zeker dat deze eenvoudige medische apparatuur daadwerkelijk terecht komt waar de nood het hoogst is : voor de behandeling van behoeftige coronapatiënten.

Voelt u zich aangesproken om een financiële bijdrage, klein of groot, te geven ter ondersteuning van dit miniproject, dan is dit meer dan welkom, nu de nood zo groot is en we wegens de coronapandemie geen beroep kunnen doen op inkomsten van  benefietactiviteiten, zoals een benefietontbijt, rommel- of kerstmarkt.  Mede dank zij de goede samenwerking met onze Oekraïense partners zal het ons lukken dit kleine, maar hoogstnoodzakelijke project te realiseren. We beseffen best dat het ‘een druppel is op een hete (medische) plaat.’ Stel u evenwel in de plaats van een dergelijke kansarme oudere coronapatiënt en uw argument verdwijnt als sneeuw voor de zon om dan om die reden niets te geven. We zijn er ons van bewust dat de noden wereldwijd immens zijn. We kunnen niet iedereen helpen. Geef daarom uw steun aan die personen en die verenigingen, die u het nauwst aan het hart liggen. Alleszins danken wij iedereen die financieel wil bijdragen tot ons bescheiden ‘coronaproject ‘. U kan hiervoor een storting doen op het  : ‘Oekraïne-Project-Edegem’, rekeningnummer : BE40 8803 5555 5163  ( Bic : BBRUBEBB ‘ ) met vermelding  ‘Medisch Fonds’. Van harte onze herhaalde dank. 

Gebedsmoment: 6 oktober 2020

Ondanks de coronapandemie en het samenvallen van verschillende  vergaderingen in het kader van de Pastorale Eenheid van Mortsel en Edegem, H. Maria Magdalena genoemd,  waren we toch met een 30 tal  personen voor het door ons genoemde  halfjaarlijks ‘gebedsmoment’ dat naar goede gewoonte plaats had in de St. Jozefkerk in Edegem. We bleven stilstaan bij de supplementaire middelen, die christenen ter beschikkeing staan, om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te beleven. Het ging over ‘receptjes’ om ons ‘geestelijk voedingsprogramma ’te updaten.

Wie verhinderd was op 6 Oktober of wie hiervoor interesse heeft, kan het gebedsboekje HIER vinden. Eenvoudige receptjes kunnen ook misschien dienstbaar zijn in je nabije omgeving voor mensen, die het erg zwaar hebben wegens de nog partiële lockdown.  Een ‘spiritueel vitamientje ‘ doet soms wonderen !

Oprechte dank aan alle mee-bidders.

 

Tweede lading hulpgoederen sedert de versoepeling van de coronamaatregelen : 10 september 2020

Het is de eerste lading van dit jaar, die terug naar Caritas Volyn gaat. Wegens de coronapandemie heeft dit centrum onze hulpgoederen niet kunnen verdelen zoals gewoonlijk. Bovendien mogen wel hulpgoederen ingevoerd worden in Oekraïne, maar zijn de grenzen nog altijd gesloten voor het personenverkeer. Het coronavirus is ook daar nog niet weg, met alle gevolgen van dien, vooral voor de meest-behoeftigen. Onze hulpgoederen zijn dan ook meer dan welkom.

Na vele jaren werd ons terug een Oekraïense transportfirma aangeboden in de plaats van het Poolse transportbedrijf, waarmee onze hulpgoederen de laatste tijd verstuurd werden naar Oekraïne. Omdat de tijdig geplaatste ‘parkeerverbod-borden’, dankzij de goede samenwerking met de  diensten van de gemeente en de politie, onvoldoende gerespecteerd worden, heerst er telkens grote stress. Hoe komt dit? Allereerst stonden er weer particuliere wagens op de parking zodat de camion er niet eens kon oprijden. Dankzij een voorbijganger, die de betrokken chauffeurs van de buurt wist wonen, zijn dezen dan gealarmeerd  en onmiddellijk hun wagen komen verplaatsen. Maar dan stonden er nog andere aanhangwagens en een mobilhome zodat het meer dan een huzarenstuk van de chauffeur was om de grote dubbele camion op de parking te kunnen draaien om zodoende op een efficiënte manier te kunnen laden. (Zie de foto’s). Het is zeer spijtig dat enkelen het ons telkens zo moeilijk maken, terwijl wij er alles aan doen om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken door onmiddellijk zelf de parkeerborden te verwijderen zodra de camion vertrokken is. Wat gewoonlijk al op donderdagmiddag is. Wat meer begrip voor onze werking zou het zoveel gemakkelijker maken! 

Novovolynsk, de centrale stapelruimte in Oekraïne, waar onze hulpgoederen gestockeerd worden (in afwachting van de toestemming vanwege de Oekraïense autoriteit in Kiev om ze te mogen verdelen),ligt namelijk dicht bij de Poolse grens, wat dus het werken in het verleden met de Poolse transportfirma verklaart.  Wat ik vreesde, namelijk dat de camion niet tijdig zou aankomen, is spijtig genoeg voorgevallen. In plaats van op woensdagavond of -nacht aan te komen, zoals afgesproken, om aan de vrijwilligers (die hiervoor gewoonlijk een halve dag reserveren), toe te laten deze vrijwilligersklus op donderdagvoormiddag te klaren, hebben we op donderdagmorgen meer dan één uur kunnen wachten op de chauffeur (s), uiteraard weerhouden door files. Godzijdank zijn onze vrijwilligers–laders zo vriendelijk geweest om te wachten of zelfs nog te zorgen voor versterking. Iedereen rekent erop om rond het middaguur klaar te komen met het laden, dat doorgaans een viertal uren in beslag neemt. Vanmorgen zijn we pas kunnen starten rond 10.15 u. en waren we klaar rond 14.15 u. dankzij de onvermoeibare inzet van de laders, al is de leeftijd van de meesten niet meer van de jongste! Al onze dank en grote waardering voor hun sterke prestaties!

     

In de Media: RTL bij OPE

Naar aanleiding van onze jarenlange samenwerking met Ihor Hnat, de projectleider en directeur van het ‘Regionaal Centrum voor Sociale Aanpassing’ in Lviv’ werd ons door Burkkhard Kress, reporter voor RTL,  gevraagd om een interview en om onze hulpgoedrenactie in hangar 42 te mogen filmen. In mei 2017 zijn we nog samen met enkele vrijwilligers naar Oekraïne geweest en toen ter plaatse geïnformeerd over zijn verschillende deelprojecten, zoals het ‘Kovcheg program’, de ‘sociale patrouille’ en  het ‘consultatiebureau voor vrouwen, slachtoffer van geweld’.

We hebben ook Brody bezocht, waar zich twee andere belangrijke deelprojecten bevinden, meer bepaald het ‘reïntegratiecentrum voor ex-gedetineerden’ en het ‘opvangcentrum voor ontheemden’ ingevolge het conflict met Rusland. (Voor het reisverslag van mei 2017, zie hoger in deze website)

Op 8 september 2020 is Burkhard Kress dus naar Edegem gekomen en heeft toen onze wekelijkse vrijwilligers in volle actie gezien. Dit hebben Burkhard Kress en zijn medewerker opgenomen voor de film. We kijken uit naar zijn reportage, waarin ook het laden van de dubbele grote camion, op donderdag 10 september, wordt opgenomen. Hopelijk wordt de coronapandemie geen te grote spelbreker. Burkhard hoopt op 18 september naar Oekraïne te kunnen, mits  zich te onderwerpen aan de coronatest en een kort  ‘corona huisarrest’.   We houden u alleszins op de hoogte van de vertoning van de film op RTL. 

Geïnteresseerd in bijzondere receptjes voor een bijzondere tijd?

Het bestuur van het ‘Oekraïne-Project-Edegem’ vzw, nodigt jullie van harte uit op haar gebedsmoment van het najaar 2020, dat doorgaat op dinsdag 6 oktober van 19.30 u. tot 20 u. in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 in Edegem. Al eens stilgestaan bij bijzondere en waardevolle ‘receptjes’ voor deze bijzondere tijd, waarin we, ook als gelovigen, terechtgekomen zijn wegens COVID 19? Wat hebben we de voorbije maanden niet meegemaakt aan lief en leed? Het coronavirus heeft nieuwe vormen van solidariteit opgewekt, maar heeft ook vele vormen van lijden veroorzaakt. Voor niet weinigen is het licht op het einde van de ‘coronatunnel’ nog ver weg. Hebt u zin in het vernemen van ’lichtpuntjes’, anders uitgedrukt kosteloze ‘receptjes’, kom dan zeker naar ons gebedsmoment in ‘coronaversie’.

Wegens de huidige coronamaatregelen zal het helaas niet mogelijk zijn om, zoals naar goede gewoonte, na te praten of gezellig samen te zijn in “De Schrans”. Toch van harte verwacht voor deze halfjaarlijkse bijeenkomst in de kerk.

Eerste lading hulpgoederen sinds de versoepeling van de coronamaatregelen: 11 juni 2020

Gezien de distributie van de vorige zendingen hulpgoederen naar onze centrale stapelruimte in Novovolynsk niet kon plaats vinden, mede veroorzaakt door de coronacrisis, zijn we verplicht geworden om uit te wijken naar een ander groot depot, deze keer van het belangrijke ‘Liefdadigheidsfonds ‘Village and modern Town’ (vertaald ‘Dorp en moderne Stad’) gesitueerd in Umam in de regio Cherkassy (Cherkassy is ook de naam van de zeer mooie grote stad in deze regio). Dit liefdadigheidsfonds heeft ook al verleden jaar - via ‘Caritas Volyn’ - hulpgoederen van OPE ontvangen. Godzijdank verliep ook hier de samenwerking erg vlot met de zeer bereidwillige hulp van Mevr. Marina Makarenko. En niet alleen de bestemming van onze hulpgoederen veranderde, maar inmiddels wijzigden ook de administratieve richtlijnen, zowel plaatselijk, voor de aanvraag van een vergunning voor het parkeren van de dubbele grote vrachtwagen voor het laden voor de poort van hangar 42 in Edegem, als internationaal, voor de douane vanuit ons land naar Oost-Europa, meer bepaald Oekraïne.

Gelukkig waren onmiddellijk de meeste van onze laders bereid om te komen helpen. En zoals te zien op de foto (die later volgt) waren ze deze keer voorzien van mondmasker en werkhandschoenen, aangepast aan deze bijzondere tijd!

Op 10 juni keken sommigen van ons dan, zoals altijd, met spanning uit naar de tijdige aankomst van de grote dubbele vrachtwagen met de ‘nieuwe’(!) chauffeur, aangekondigd voor de late namiddag. j Om 23 u. was er echter nog niets te bespeuren! Zeer gelukkig waren we toen we op 11 juni mochten vaststellen dat de chauffeur zich op donderdagmorgen om 7 u. voor de poort van hangar 42 bevond. Alleen was er dan weer het probleem dat enkele chauffeurs van particuliere wagens het parkeerverbod niet gerespecteerd hadden, wat het voor de chauffeur van de dubbele grote vrachtwagen onmogelijk maakte om zich te kunnen positioneren in de goede richting voor het laden. Uiteindelijk is dan na enige tijd dit laatste probleem ook opgelost en zijn we kunnen starten met het laden, bij ideaal weer, en met een veertiental vrijwilligers.

Heel veel dank aan de ‘harde’ werkers en ook aan Prof. em. en mevr. Roland Van der Elst -Callebaut voor hun weer zeer welgekomen belangrijke financiële steun voor dit transport, waarvan de kosten nu hoger ligger omdat deze nieuwe bestemming – Uman – veel dieper in het binnenland ligt. Nogmaals een welverdiende ‘Proficiat’ voor alle betrokkenen, want ook in Oekraïne is het coronavirus niet weinig actief, maar helaas kent men daar niet, zoals bij ons, de bijkomende noodzakelijke ondersteuningsmaatregelen vanwege de overheid voor de sterk-getroffenen door deze coronacrisis.

OPE en het coronavirus

Bij de aanvang van de ‘lockdown’ kregen we vanuit de door ons gekende dokters in Oekraïne de vraag naar allerlei soorten sanitaire hulp. Want ook Oekraïne bleef niet bespaard van dit wereldwijd verspreide virus, al hoorden wij er weinig of niets van in onze nieuwsberichten. In het begin hebben we dan alles wat we bezaten aan ‘hospitaalmaterieel’ kunnen doorgeven via Dr Ihor Vitenko, onze leider voor het ‘wondzorgproject’, die zorgde voor het vervoer naar de kleinere ziekenhuizen in de regio van Ternopil.

Korte tijd daarop kon hij zeer waardevolle medische apparatuur tegen een gunstprijs - via internet- op de kop tikken indien OPE kon zorgen voor de nodige financiering. Deze toestellen zijn bijzonder interessant voor patiënten met ademhalingsproblemen en bij het toedienen van anesthesie bij operaties. Het zijn uiteraard niet de meest gesofisticeerde en voor OPE onbetaalbare toestellen, zoals deze bij ons voor coronapatiënten gebruikt worden, maar de dokters in Oekraïne waren zeer gelukkig want ‘beter dit soort medisch materiaal dan niets’ om coronapatiënten in Oekraïne enig soelaas te kunnen bieden. Bij de aanvang was niemand van ons zich weliswaar bewust van de in deze coronatijd te overwinnen sterke hindernissen aan de grens tussen West- en Oost-Europa, met de douane aan de Pools-Oekraïense grens. Uiteindelijk werden alle obstakels opgelost, weliswaar met de nodige stress. Doch achteraf gezien, is het ongetwijfeld de moeite waard geweest. Einde goed, alles goed!

Toneelvoorstelling 19 maart 2020: afgelast wegens corona

Graag nodigden we jullie eerder op deze website uit om te komen kijken naar "De Wilde Weg", een komische thriller van Norm Forter, gebracht door de toneelkring d'UZAren en onder regie van Luce Plinke. Door de coronacrisis is deze activiteit helaas niet kunnen doorgaan. Desalniettemin danken wij het gehele gezelschap voor de grote inzet bij de voorbereiding op deze benefietvoorstelling.

Wondzorg anno 2020

Ons wondzorgproject wordt verder opgevolgd. Op 24 februari is Ihor Vitenko, onze wondzorgspecialist, weer in Ternopil. Hij geeft er opleidingen in de VAC-therapie, zodat deze steeds ruimer gekend geraakt in verschillende regio’s in Oekraïne, wat meer nodeloze amputaties voorkomt. Deze expertiseoverdracht is uiteraard belangrijk voor een meer adequate medische behandeling van vele patiënten.

Nieuwjaarsbrief 2020, met verslag over het voorbije werkjaar

In deze nieuwjaarsbrief ligt het accent op bepaalde vrijwilligersacties in eigen land en beantwoorden we twee terechte vragen die men ons hier soms stelt. (i) Komen onze hulpgoederen goed terecht? (ii) Wat gebeurt er met onze giften? Wie in dit antwoord geïnteresseerd is, verwijzen we graag naar onze nieuwjaarsbrief. Klik daartoe HIER.

Benefietontbijt op zondag 26 januari 2020

Het is al een ingeburgerde traditie om tijdens de tweede helft van januari samen te komen voor een gezellig en gevarieerd ontbijt, georganiseerd door Luce Plinke, een van onze getalenteerde vrijwilligers. Dit jaar is onze initiatiefneemster bijgestaan door een hard werkend team, samengesteld uit Maria Bettens, Martine Vekemans en haar echtgenoot Erik Verresen, Jeannine Deboel, Ria Ceulemans, Bart Baeten, Yvo Hermans en Louis Van Eester, want het vraagt heel wat werk om meer dan 100 gasten goed te ontvangen. Zo wordt er voordien door enkele vrijwilligers niet weinig lekkers gebakken, wat alleen maar de opbrengst ten voordele van onze projecten in Oekraïne ten goede komt. Deze keer werd het benefietontbijt opgefleurd met korte gratis optredens van ‘Pocket’, o.l.v. S. Bertels. Het is een driestemmig muziektrio, dat akoestisch enkele eigen nummers en enkele covers speelde. Ze verkochten zelfs hun CD ten voordele van OPE.

Van harte dank aan alle deelnemers aan dit benefietontbijt en een dikke proficiat voor Luce en haar prachtig team voor zoveel inzet en vrijwilligerswerk, voor en ook achter de schermen. Zonder hen was dit zeer geslaagd initiatief niet mogelijk! Zeker voor herhaling vatbaar! Foto's volgen op onze nieuwe website, die momenteel in ontwikkeling is.

Project voor thuiszorg: start in 2020

Chronisch zieken en zorgbehoevende bejaarden hebben in Oekraïne vaak ook te kampen met schrijnende armoede. O.P.E. wil zich inzetten voor deze mensen, die in Oekraïne uit de boot vallen. We ondersteunen sinds januari 2020 de oprichting van een dienst van thuiszorg, en dit conform de doelstellingen van de Verenigde Naties. Deze dienst wordt opgericht in Novovolynsk. Mevr. T. Karpeniuk zal dit project coördineren.

Rekening houdend met de povere welzijnsvoorzieningen in Oekraïne wordt deze dienst voor thuiszorg ruim opgevat. We zullen die noden trachten te beantwoorden waarvoor er in Oekraïne geen beroep kan worden gedaan op een andere welzijnsvoorziening. Wie arm is en als oudere gemakkelijk geconfronteerd wordt met een mobiliteitsprobleem, maar geen financiële middelen heeft om zich bv. een rollator of rolstoel aan te schaffen, zal deze dan (vermoedelijk via onze hulpgoederenactie) in leen kunnen ontvangen zolang zij/hij dit toestel nodig heeft.

Aan de schrijnende omstandigheden ter plaatse herinnerde ons onlangs nog Cecile Van Horen, een Vlaamse ooggetuige. Lees haar verhaal HIER.

Kerstmarkt 10 december 2019

Ook dit jaar nam OPE deel aan de Kerstmarkt op Molenveld. Maria Bettens en Martine Vekemans zorgden voor onze stand, waar men terecht kon voor lekkere soep, bijzondere drank of knapperige koekjes, enz.. Een geschikt aanbod in deze wintertijd, geapprecieerd door gekende bezoekers en occasionele voorbijgangers! We kijken met een tevreden blik terug op deze kerstactie, welke weer een goed aantal ‘duitjes in het O.P.E. laatje’ brachten. Dank aan alle betrokkenen, die deze deelname weer mogelijk maakten, ook aan Eric Verrezen en Bart Baeten om de mooie tent te hebben opgesteld en aan Ludo Van Dijck om ze ons te hebben uitgeleend. De opbrengst zal dit jaar besteed worden aan ons nieuw project van ‘thuiszorg’ in Novovolynsk, meer concreet een dienst die de urgente noden van materiële en immateriële aard van een van de meest-kwetsbare bevolkingsgroepen zoveel mogelijk wil (helpen) lenigen.

Hulpgoederenactie 5 december 2019

Al liep de organisatie van de vorige twee ladingen niet van een leien dakje, ook onze vijfde (en laatste) lading van dit kalenderjaar dient daar zeker niet voor onder te doen. Deze keer had het te maken met de vraag of de dubbele vrachtwagen wel tijdig zou aankomen. Het heeft lang aan een zijden draadje gehangen, maar uiteindelijk was de vrachtwagen dan toch op de geplande dag aan de hangar, zij het dan een uur later dan voorzien. Een dertiental vrijwilligers-laders kon zich uiteindelijk - ondanks de voortdurende onduidelijkheid over de precieze datum - vrijmaken, Maria, de hoofdverantwoordelijke voor de hangar, en onze voorzitter niet meegerekend. Naast een sterke getrouwe 'laderskern', mochten we weer twee nieuwe gezichten verwelkomen. Dank aan allen!

Mede dankzij het droge winterweer verliep het laden zeer vlot en was de klus weer op minder dan vier uur tijd geklaard. Dus: eind goed, al goed! De kosten van het vervoer lagen deze keer helaas aanzienlijk hoger. Oprechte dank aan de laders voor hun supergrote flexibiliteit! Ook prof. em. en mevrouw R. Van der Elst-Callebaut zijn we zeer erkentelijk voor hun belangrijke sponsoring van dit transport.

We kunnen buigen op een zeer succesvolle hulpgoederenactie in 2019, toe te schrijven aan onze grote en kleine schenkers van hulpgoederen en aan onze supergemotiveerde vrijwilligers, die wekelijks op post zijn in hangar 42. Zij hebben in het totaal ca. 75 ton hulpgoederen 'verzendingsklaar' gemaakt. Hiernaast hebben de vrijwillige laders ervoor gezorgd dat het allemaal op de vrachtwagen(s) geraakte. Zonder al deze betrokkenen zouden veel kansarmen in Oekraïne niet dit lichtpuntje zien in de vaak donkere tunnel of schrijnende armoede, die er de laatste tijd niet op verminderd is, integendeel! Het is ten slotte voor deze meest kwetsbare mensen dat wij het in Edegem allemaal 'gratis' doen! Liefdadigheid kent geen grenzen!

N.B.: We werken momenteel aan een update van onze website. Op die manier hopen we het technische probleem voor het opladen van foto's op te lossen. Wordt dus vervolgd.

Hulpgoederenactie 10 oktober 2019

Elke lading zorgt in doorsnee voor ongevraagde spanning en dit was deze keer niet minder! Wegens een panne van de camion diende de afgesproken datum van 3 oktober met al de betrokkenen, onder wie de laders, herzien. Enkele dagen later kwam dan de bevestiging voor het laden op 10 oktober. Parkeerborden dienden uiteraard aangepast, bepaalde laders waren belet, maar gelukkig werden er toch weer anderen bereid gevonden om in te springen, enz. Iedereen was om 9 u. op post in hangar 42, maar geen chauffeur met camion te bespeuren. Wat nu? Hij zou immers veel vroeger aankomen. Tot onze grote vreugde kwam dan toch het zeer goede nieuws, dat hij een tiental minuten later ‘aangeland’ was in de buurt van de Carrefour. Vandaaruit werd hij voorgereden naar de parking voor hangar 42.

De hulpgoederen - rond de 15 ton – zijn deze keer bestemd voor een vijftiental instellingen, verenigingen en centra, zowel gelegen in de regio van Volyn als daarbuiten. Op een klein drie uren tijd was de camion geladen tot aan de nok door de grote inzet en sterke werkkracht van een vijftiental van onze vrijwilligers – laders. Het goede weer was Godzijdank ook van de partij. Weer mogen we zeer oprecht Prof. Em. en mevr. Roland Van der Elst -Callebaut danken voor de sponsoring van dit vervoer.

Aan alle betrokkenen - de schenkers, de sorteerders en inpakkers (vooral dames) en laders (vooral heren) - heel veel dank, vooral namens de kansarmen, die ons hun erkentelijkheid niet rechtstreeks kunnen uitdrukken. Maar weet dat u wat ‘licht brengt in het duistere bestaan’ van mensen, die leven in schrijnende armoede, in situaties die wij vandaag voor onmogelijk achten.

Gebedsmoment 1 oktober 2019

We veranderen allemaal in de loop der jaren, fysisch, mentaal en ook spiritueel. We ontsnappen niet aan de invloed van de dominante cultuur waarin we leven. Doch, zelfs in onze sterk geseculariseerde wereld geloven velen nog in een hogere macht, ‘in iets’ meer dan we kunnen zien of ervaren. Er is nog wel ‘iets’ dat meer is tussen hemel en aarde: een Mysterieuze kracht, die dan door niet weinigen nog GOD wordt genoemd. Maar dan rijst wel onmiddellijk de existentiële vraag: wie is God, en dan wel nu en meer precies voor mij?

In het kader van ons gebedsmoment op 1 oktober 2019 stonden een vijftigtal aanwezigen stil bij dit thema. Nadien was er, voor wie dat wenste, nog een gezellig samenzijn in ‘De Schrans’, waar men ook nog het ‘laatste nieuws’ over onze Oekraïnewerking kon vernemen. Het was een mooie en deugddoende avond!

Rommelmarkt in Mortsel: 21 september 2019

Naar jaarlijkse gewoonte stonden Luce Plinke en Maria Bettens op 21 september 2019 met een grote stand op de Mortselse rommelmarkt in de Kapenbergstraat. Martine Vekemans heeft zich wat later bij hen vervoegd. Het weer was prachtig en bracht ook weer heel wat volk op de been. Bovendien blijkt hun deelname goed te hebben opgebracht. We danken deze vrijwilligers - die ook tijdens de weekdagen zeer vaak voor ons project in de weer zijn - van harte. Proficiat!

Een ervaringsverslag uit Oekraïne; een oproep tot steun voor kinderen met een handicap

Graag laten we op deze actuapagina's Cecile Van Horen, een Vlaamse dame, aan het woord die enkele tijd in Oekraïne verbleef. Ze leerde onze werking kennen langs onze website en heeft zich aangeboden om met ons als vrijwilligster samen te werken. Ze nam via onze bemiddeling contact op met mevrouw T. Karpeniuk, de adjunct-directeur van ‘Caritas Volyn’, en leerde zo twee gehandicapte jongens kennen in Blagodatne, een wijk gelegen in de grote stad Novovolynsk(in het Volynskaya Oblast). De twee jongens verblijven er bij hun grootouders in de Ivano Franko straat, n° 3. ( Ze wonen in de straat waar Cecile enkele weken verbleef op nr. 61. Ze is van plan om binnenkort terug te gaan.) Deze jongens hebben dringend een toestel nodig, waarmee ze zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Eén dergelijk toestel kost in Oekraïne plus minus 550 euro. Deze familie is straatarm en kan onmogelijk deze twee toestellen betalen. Van een tegemoetkoming vanwege de overheid is hoegenaamd geen sprake.

Indien u zich aangesproken weet om uw financieel steentje bij te dragen voor de aankoop van een dergelijk toestel, aarzel dan niet om dit te doen. Degelijke, in onbruik geraakte toestellen voor gehandicapten blijven zeer welkom en worden in het kader van onze hulpgoederenactie opgestuurd naar Oekraïne. Gelieve dan bij uw gift op het rekeningnummer BE40 8803 5555 5163 van het ‘Oekraïne-Project-Edegem’ vzw, te melden: ‘toestel jongens met handicap’.

We beseffen overigens vaak onvoldoende op welke voorzieningen we in ons eigen land allemaal een beroep kunnen doen. In Oekraïense ziekenhuizen gaat het er heel anders aan toe. Dat ondervond onze vrijwilligster Cecile ook zelf toen ze tijdens een verblijf in Oekraïne ongelukkig viel en zo in het ‘Centrale Stadshospitaal’ in Novovolynsk belandde. Iedereen was er supervriendelijk en erg bezorgd, maar de infrastructuur was erbarmelijk. Iedereen in dit ziekenhuis deed weliswaar zijn best om onze Vlaamse patiënte met de beschikbare kennis en middelen zo goed mogelijk te verzorgen. We laten hier echter beter Cecile zelf aan het woord. Haar ervaringsverslag vindt u door HIER te klikken.

Rommelmarkt te Edegem: 1 september 2019

Ook dit jaar waren we weer van de partij op de Edegemse rommelmarkt, dankzij de inzet van drie zeer actieve vrijwilligsters, met name Maria Bettens, Jeannine Deboel en Brigitte Poth. Niet alleen het weer, maar ook de opkomst en de opbrengst vielen mee. Het laatste is voor ons uiteindelijk het belangrijkste!

Het mini-juweeltjes kraampje, de specialiteit van Brigitte, trok veel aandacht en ook kooplustigen. Andere prularia, welke niet in aanmerking komen om verzonden te worden als hulpgoederen naar Oekraïne, gingen ook niet slecht van de hand. Het draagt allemaal bij om onze projecten voor de allerarmsten in Oekraïne financieel te kunnen steunen. Proficiat voor onze standhouders en dank aan alle kopers!

Hulpgoederenactie 18 juli 2019

Elke lading brengt precies wel de nodige spanningen mee. Deze keer was er daags voordien enige serieuze spanning wegens de vraag of de grote dubbele camion wel op de parking zou geraken omwille van een in de straat geparkeerde container in de nabijheid van de oprit. De grote bezorgdheid van niet weinige ‘vrijwilligers – sorteerders’ en van de vrijwilliger, die instond voor de aanvraag van de verkeersborden, verraadde hun sterke betrokkenheid bij heel het gebeuren, wat vooral door de voorzitster als zeer positief werd ervaren omdat zij zich niet alleen voelde om dit probleem op te lossen. Uiteindelijk is alles terechtgekomen dank zij de uitzonderlijke grote manoeuvreerkunst van de chauffeur en de volledig vrije parkeerruimte voor hangar 42, waardoor de camion daar volledig kon worden gedraaid.

Het weer was ons gunstig gezind – droog en niet te warm (nog niet de hittegolf die later zou volgen) - en de 17 ‘laders- vrijwilligers’ hebben zich opnieuw met hun beste krachten ingezet om de hele klus op donderdagvoormiddag te klaren. De chauffeur is dan op de middag vertrokken richting Oekraïne, meer bepaald naar de centrale depot van ‘Caritas Volyn’, in Novovolynsk, van waaruit de hulpgoederen, zoals gewoonlijk, verdeeld worden door diverse verdelingscentra, instellingen of verenigingen in verschillende regio’s, niet alleen gelegen in de ‘oblast’ van Volyn, maar soms ver daarbuiten.

We zijn iedereen zeer dankbaar voor de gratis aangeboden hulp en uiteraard ook de anonieme sponsor, die deze keer de vervoerkosten voor zijn rekening heeft genomen. Kandidaten mogen altijd dit mooie voorbeeld volgen! Het laat ons toe andere projecten ter plaatse te stimuleren en te ondersteunen. De volgende kleine fotoreportage van Luc Gregoir laat toe zo eens een lading van op afstand te volgen.

Een fotoreportage vindt u door HIER te klikken.

Hulpgoederenactie 24-26 april 2019

Het zijn drie bijzonder actieve voormiddagen geweest : op 25 april voor het laden, op 26 april voor het lossen, en daags voordien de sterke voorbereiding. Foto’s tonen allereerst onze vrijwilligers in volle ‘voorbereidingsmodus’, al zijn ze uiteraard al dagen en weken vooraf bezig met het ‘verzendingsklaar’ maken van de grote hoeveelheid hulpgoederen. Godzijdank beschikken we over een zeer degelijke ploeg, die elke dinsdagmorgen of -namiddag ofwel de ganse dag ‘op post is’, goed weer of slecht weer, bijna jaar in jaar uit. Elke woensdagvoormiddag wordt er ook gewerkt, maar ‘met gesloten deuren’ om de binnengebrachte hulpgoederen op dinsdag te kunnen verwerken.

Op 25 april hebben twaalf vrijwilligers hun beste krachten ingezet zodat de dubbele grote vrachtwagen op vier uren tijd geladen was. Ondanks de soms zeer donkere wolken boven de klaar staande op te laden goederen op de parking, zijn de hemelse sluizen pas kort na het vertrek van de camion open gegaan. ( En sommigen van ons zijn St. Jozef bijzonder dankbaar voor het gunstige (droge) weer tijdens deze lading.) Onze extra bijzondere dank gaat deze keer uit naar Louis Van Eester, wekelijks trouw ‘op post’ in de hangar, altijd bereid om te helpen in het kader van onze werking en die nu bovendien de volledige transportkosten van deze dubbele camion met hulpgoederen, richting Novovolynsk, voor zijn rekening heeft genomen. Louis, een dikke proficiat, een grote ‘merci’ en een prachtig voorbeeld, dat anderen mag inspireren!

Op 26 april kregen we nog een grote hoeveelheid hulpgoederen vanuit twee verschillende firma’s. Enkele foto’s van deze voormiddag geven enig beeld van de grote drukte. De lading van de grote vrachtwagen met 20 hoog gestapelde paletten was juist gelost toen de ‘karavaan’ van vijf volgeladen particuliere wagens en twee aanhangwagens van onze vrijwilligers de hangar binnenreden. Wat later is nog een allerlaatste particuliere wagen met aanhangwagen de gekregen lading van de tweede firma komen vervolledigen. En zo was alles ‘rond’ op één voormiddag. Een mooier planning was niet denkbaar! En dankzij het mooie weer, kon alles droog gestockeerd worden. Bovendien zullen onze wekelijkse vrijwilligers zeker niet ‘werkloos’ worden! Heel veel dank aan al de schenkers van hulpgoederen en aan alle betrokken vrijwilligers – ook aan wie niet op de foto’s voorkomen – voor zoveel ONBETAALDE inzet! En de kansarmen in Oekraïne varen er wel mee!

Op 2 mei 2019 werden de goederen te Novovolynsk gelost. Zowel in Novovolynsk als in Edegem zijn er vrijwilligers ingeschakeld bij het lossen van de hulpgoederen. Zo zijn 'onze bananendozen', zorgvuldig gevuld, evenals de rest, duidelijk herkenbaar op de foto's. We zien zelfs hoe de verschillende bestemmingen netjes afzonderlijk gestockeerd worden in hun stapelruimte tot men de toestemming verkrijgt van de douane om ze uit te delen. De administratieve geplogenheden duren gemiddeld twee maanden. Er komt veel papierwerk bij kijken. Hierbij mogen we dan ook nog niet de lange wachttijd voor de chauffeur van de grote camion- vergeten aan de grens tussen Polen en Oekraïne, die wel verschillende uren kan oplopen. Kortom, de hulpgoederenactie is erg arbeidsintensief. We doen het echter graag ten voordele van degenen, die anders nog veel meer zouden moeten missen!

Gebedsmoment 14 mei 2019

Op dinsdagavond 14 mei ging in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 te Edegem, ons halfjaarlijks gebedsmoment plaats.

Tijdens dit gebedsmoment stonden we even stil bij de vraag: waarom ben ik niet gelukkig(er)? Beseffen we voldoende dat ons geluk sterk beïnvloed wordt door onszelf, de wijze waarop we kijken, leven of alles zelf beleven? Waarom voelen we ons soms zo eenzaam? Of zijn we zo bang, nu of voor de toekomst, of maken we ons ontzettend veel zorgen? En hoe gaan we om met onze tegenslagen, grote of kleine, welke niemand bespaard blijven? Reikt de Bijbel ons soms 'geluksrecepten' aan? Doet Jezus' komst op aarde hiertoe?

Voor wie dat wenste, was er naar goede gewoonte na dit gebedsmoment kans tot gezellig samenzijn in "De Schrans". Van harte dank aan de bijna 50 aanwezigen! Dank ook aan wie de viering voorbereidde.

Oproep tot steun voor een kleine leefgemeenschap voor de meest kwetsbaren in Petryky

In het kader van onze reis naar Oekraïne in 2017 hebben een vijftal vrijwilligers van O.P.E. vzw, in het gezelschap van dr. A. Palamarchuk, de verantwoordelijke voor palliatieve zorg in Ternopil, en mevr. Luba Bilinskal, onze tolk, een bezoek gebracht aan een kleine leefgemeenschap in Petryky, niet ver van Ternopil. Deze bijzondere gemeenschap bestaat uit een groepje van (momenteel) een 14-tal personen, overwegend kansarme dementerende bejaarden, een blinde en enkele psychiatrische patiënten, die samenleven met een kleine jonge communauteit van drie religieuzen. Die zusters zetten zich dag en nacht liefdevol in voor deze zeer kwetsbare patiënten.

Wie zich uitgenodigd voelt om enige financiële steun te geven voor de onontbeerlijke en soms zeer dure medische behandelingen voor deze kansarmen, zoals onlangs nog een chirurgische ingreep bij één van de patiënten, kan dit steeds doen op het rekeningnummer: BE40 8803 5555 5163 van Oekraïne-Project-Edegem vzw. Vermeld bij de storting 'Home Veronika in Petryky'. Van harte dank in hun naam!

Toneelstuk "Van kwaad naar erger": 13 maart 2019

Op 13 maart bracht toneelkring d'UZAren in het Forttheater in Edegem een try-out van hun voorstelling 'Van kwaad naar erger'. De opbrengsten van die try-out ging naar O.P.E. vzw. Voor een goed gevulde zaal brachten ze - volgens de woorden van hun voorzitter, Eddy Van Gucht - een 'atypische deurenkomedie, m.a.w. veel komedie en veel (verschillende) deuren'.

Voor de scenarist, Jeroen Maes, was het zijn eerste vol-avondstuk, dat meteen een schot in de roos was. Luce Plinke (zie foto), die ook deze keer de regie op zich nam en vrijwilligster is bij O.P.E., willen we bijzonder feliciteren met dit initiatief en van harte danken.

Dank ook aan de vijf acteurs: Conny Wouters, Marleen Van Geel, Françoise Lippevelt, Dirk Van Roy en Eddy Van Gucht. Uiteraard mogen ook de werkers achter de coulissen, de vele handige Harry's en vlijtige Nancy's, niet vergeten worden.

Bij een optreden komt heel wat kijken, maar Luce, geboren met het 'theatervirus', heeft al tal van regies in de amateurtoneelwereld op haar naam staan. De try out was een groot succes.

'Djakoejoe' (dank je wel!) namens de kansarmen in Oekraïne, die wij met onze projecten ondersteunen. Misschien tot een volgende keer!

Benefietontbijt 27 januari 2019

Een zeventigtal personen schreef zich in voor een rijkelijk gedekt ontbijtbuffet in de Kaleidoscoop in Mortsel. Initiatiefneemster en organisatrice van dit benefietontbijt was Luce Plinke, één van onze vrijwilligsters. Ze werd geholpen door Maria Bettens, Martine Vekemans en Ria Ceulemans. Voor de lekkere cakes droeg ook Louis Van Eester zijn steentje bij. Totaal onvoorzien kregen wie dit wensten er van 11u tot 13.15u nog een aperitiefconcert bij, gebracht door het 'Erasmus Ensemble'. Fluit, viool, altviool en gitaar zorgden voor een mooi klassiek programma. Kortom, het werd een mooie combinatie van een lekker ontbijt, mooie muziek en solidaire inzet voor kansarmen in Oekraïne. Proficiat aan de initiatiefneemster en haar helpers! Dank aan de deelnemers, en wellicht tot volgend jaar!

Hulpgoederenactie 10 januari 2019

O.P.E. heeft het nieuwe jaar goed ingezet met het laden van een dubbele vrachtwagen met hulpgoederen voor Oekraïne, meer bepaald voor Caritas Novovolynsk, het centrale depot, van waaruit de hulpgoederen weer verspreid worden over zeer verschillende regio's.
Deze keer verliep het laden zeer vlot. De klus was weer geklaard op 3 uur tijd. De chauffeur was zeer goed op tijd, de vrijwilligers-ladersgroep was sterk aanwezig en het weer viel mee: geen te lage temperatuur voor de tijd van het jaar en vooral geen regen. De goederen konden dus droog geladen worden. Dit is zeer belangrijk als men weet dat het tot twee maanden tijd kan vragen alvorens de hulpgoederen door de douane worden vrijgegeven.Hartelijke dank aan alle schenkers van degelijke hulpgoederen omdat velen in Oekraïne het erg moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen! Hartelijk dank eveneens aan alle betrokken vrijwilligerskrachten: sorteerders, inpakkers, laders, enz. Uiteraard gaat onze bijzondere dank tevens uit naar em. prof. en mevr. Van der Elst - Callebaut, die de vervoerskosten van deze zending volledig voor hun rekening hebben genomen. Slechts verenigde krachten maken dit mogelijk! 

Nieuwjaarsbrief 2019, met verslag van de viering 25 jaar O.P.E.

Ook in het jaar 2018 organiseerde O.P.E. vzw weer vele activiteiten, o.m. een viering van het 25-jarig bestaan van onze werking. In onze jaarlijkse nieuwjaarsbrief gaven we een verslag met veel foto's van die feestelijke activiteiten U leest de nieuwjaarsbrief hier. Dank aan al wie deze activiteiten mee mogelijk gemaakt hebben!

Kerstmarkt Molenveld: 16 december 2018

Naar jaarlijkse gewoonte nam O.P.E. vzw op 16 december deel aan de kerstmarkt op Molenveld in Edegem. Maria Bettens, Martine Vekemans en Chris Mertens waren de ganse tijd present en konden gelukkig onder een mooie geleende tent staan, opgesteld door Bart Baeten en Eric Verrezen. De lekkere soep - warm of koud - en de zelfgemaakte koekjes hadden veel succes! En de opbrengst was navenant!
De opbrengst zal besteed worden aan ons project van warme maaltijden voor sterk behoeftige en vaak alleenstaande bejaarden in Chervonograd. Dit initiatief loont de moeite en is voor herhaling vatbaar. Heel veel dank aan al wie ertoe heeft bijgedragen!
 

Het spinabifidaproject en Edegem: november 2018

November was een bijzondere maand omwille van drie belangrijke gebeurtenissen, die alle volgen op een pril begin in 2011 en een reeks activiteiten (o.a. de oprichting van de oudervereniging 'Light of Spirit'). Die activiteiten vindt u allemaal reeds beschreven op deze website. Wie eventueel geïnteresseerden of betrokkenen kent in Oekraïne, kan ook hier terecht op deze (Oekraïense) website van deze oudervereniging.

Tijdens de week van 7 tot 9 november 2018 vond in Ternopil een "train-the-trainer training" plaats. Diezelfde week werd ook medisch materiaal geleverd, zoals shunts en katheters voor continentiezorg, geschonken door Child Help International.

Op 17 november presenteerde dhr. Pierre Mertens, directeur van Child Help International, het spinabifidaproject - dat gestimuleerd werd door O.P.E. - op onze feestzitting.

Op 20 november adviseerde de Edegemse Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (EGRIS) positief over een aanvraag tot financiële steun voor dit spinabifidaproject. Zeer concreet werd een toelage goedgekeurd voor het 'continentiemanagement zorgprogramma' (het zelf kunnen beheren van continentie en stoelgang).

Na de hogergenoemde training worden nog een aantal lokale trainingen voorzien, waarmee de opgeleide professionelen het continentiezorgprogramma een regionale uitstraling geven. Het zijn ongetwijfeld zeer belangrijke stappen in de kansen tot verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen, geboren met een open rug.Brody: het "Traumazorgproject"

De organisatie A.T.O. doet in Oekraïne aan traumazorg voor de slachtoffers van een bijna vergeten oorlog of conflict in Oost-Oekraïne, in de Dombas, de streek rond Donetsk en Lugansk. Deze organisatie is te Brody (West-Oekraïne) gevestigd en bekommert zich om kinderen en jongeren die zeer recent hun vader verloren. Het project wordt geleid door Halyna Trufanova.Een Oekraïens liefdadigheidsfonds van de Grieks-katholieke Kerk neemt het loon van de psychologe voor haar rekening. Deze psychologe staat in voor de coördinatie en de begeleiding van de mentors van de kinderen. Wij als O.P.E. maken dit project financieel mee mogelijk voor de vrijwillige mentors, die deze kinderen door middel van allerlei vormen van begeleiding helpen bij hun rouwproces en bij de verwerking van de traumatische gebeurtenissen.
Tijdens één van de bijeenkomsten werd met de kinderen, hun ouders en mentoren een "wensenboom" gemaakt. Kinderen hoopten vooral dat er een einde zou komen aan de oorlog, maar droomden ook van een huisdier, uitstappen naar de cinema of het dolfinarium, of een spel 'paintball'. De ouders keken uit naar de gezinsuitstappen en picknicks. Een moeder hoopte ook op een pop voor haar dochter.

Tijdens de bijeenkomst kregen de kinderen ook een kerstgeschenk: een brooddoos en een thermos, geen overbodige luxe nu de koude winter in het land is aangekomen.

Hulpgoederenactie 25 oktober 2018

Op 25 oktober waren onze trouwe vrijwilligers weer op post voor onze vierde lading van dit jaar van ruimschoots meer dan 15 ton hulpgoederen voor diverse regio's in Oekraïne (via de centrale stapelruimte in Novovolynsk). Met op het programma wel 28 zware mechanische bedden was het uiteraard geen lichte 'vrijwilligersjob'!

Met de chauffeur, die daags voordien aanwezig was (om zo 's morgens tijdig te kunnen beginnen), met voldoende laders, die goed ingespeeld zijn op elkaar en hun eigen opdracht binnen de groep spontaan beter gedefinieerd zien, en met het weer, dat er tot bijna op het einde voor zorgde dat de hulpgoederen droog konden geladen worden, was de hele opdracht op minder dan vier uur geklaard.

Een dikke proficiat en dankjewel aan alle betrokkenen! Ons Oekraïneproject kan hen niet missen!

Rommelmarkt te Mortsel: 15 september 2018

Dit jaar is de mooie prestatie op de Edegemse rommelmarkt twee weken later gevolgd door een succesvol resultaat in Mortsel. Daar zorgde Luce Plinke voor in haar thuishaven in de Kapenstraat, samen met Maria Bettens, die ook hier weer van de partij was. Dank aan deze beide vrijwilligsters en een dikke proficiat!
 

Jaarmarkt te Edegem: 1 september 2018

Weer werden drie moedige vrijwilligsters, Maria Bettens, Brigitte Poth en Jeannine Deboel, bereid gevonden om met de O.P.E.-stand te staan op de parkeerplaats van de Belvu in de Doelveldstraat, voor de gelegenheid omgedoopt tot 'EGRIS-straat'. EGRIS staat voor 'Edegemse Raad voor Internationale Solidariteit'; in dit straatje waren de meeste leden van deze raad vertegenwoordigd. Naast hun wekelijkse sterke inzet bij onze hulpgoederenactie hebben deze vrijwilligsters al hun commerciële talenten uit de kast gehaald. Dit heeft gezorgd voor een groot succes, samen met het mooie weer dat veel volk op de been bracht.

Bond Zonder Naam in het Oekraïens: 'SPILKA BEZ IMENI'

Pater Ph. Bosmans richtte de Bond Zonder Naam op in ons land. Meer dan 20 jaar geleden maakte een Oekraïense delegatie in ons land tijdens een studiebezoek kennis met deze organisatie. De delegatie was zo enthousiast dat ze de Bond Zonder Naam ook in Oekraïne wilden opstarten. Toen pater Bosmans al ernstig ziek was en in Kontich verbleef, toonde hij toch nog zijn interesse, medewerking en steun voor deze Oekraïense tak. Dat merkten we tijdens onze tussentijdse bezoeken met een Oekraïense delegatie onder leiding van priester Y. Tsaryk. We mochten er zijn grote boekenvoorraad zien en vertrokken dan overladen met boeken van zijn hand en ander documentatiemateriaal van Bond Zonder Naam.

In 2003 ging onze voorzitster dan samen met 17 geïnteresseerden, overwegend vrijwillig(st)ers vanuit Edegem, voor een tiendaagse reis naar Oekraïne. We bezochten er het secretariaat van BZN in Lviv onder de toenmalige leiding van Irena Terletska. Zij bracht onder meer een sensibiliseringscampagne voor BZN op touw in het universitaire milieu. Verder gingen we op bezoek in een prachtige winkel van BZN in Brody.

In 2017 ging onze voorzitster opnieuw naar Oekraïne, nu vergezeld van vier zeer actieve vrijwilligers in het kader van onze hulpgoederenactie in de hangar. We werden er verrast door een groepje zingende dames van BZN. Deze ontmoeting was de aanleiding voor het stimuleren van ee nieuwe Oekraïense uitgave van het boek 'Vergeet niet dat je vleugels hebt'. Onze werking is tussengekomen voor de auteursrechten. Het is de bedoeling om in het spoor van pater Bosmans de 'cultuur van het hart' te blijven promoten via zijn boeken, waarvoor men wegens de huidige economische situatie in Oekraïne niet veel kan vragen. De geringe opbrengst van deze boekenverkoop wordt volledig besteed aan sociale projecten. Zo is begin 2018 de groep 'Treba zhyty' (vertaald: 'we moeten leven') opgericht. Deze groep helpt mensen die een familielid verloren hebben tijdens de oorlog in Oost-Oekraïne.

Chervonograd: onze humanitaire kantine anno 2018

Dankzij milde giften kan onze sedert 2014 opnieuw opgestarte gaarkeuken nog altijd tijdens de weekdagen zorgen voor warme maaltijden voor een vijftigtal hulpbehoevenden, meestal alleenstaande bejaarden en enkele psychiatrische patiënten. We zorgen voor de betaling van de ingrediënten voor de warme maaltijden en de medewerkers (kokkin, boekhoudster en één dienster). Wil u bijdragen tot dit project, dan kan u een financiële gift overmaken op de rekening van het 'Oekraïne-Project-Edegem' vzw met rekeningnummer BE40-8803-5555-5163 en de vermelding 'Warme maaltijden Chervonograd'. Elke gift, hoe klein ook, is belangrijk, temeer daar dergelijke projecten niet in aanmerking komen voor buitenlandse subsidiëring. Met slechts 2 euro draagt men reeds bij tot de maaltijd voor één bejaarde en de eventuele surplus kan besteed worden aan de betaling van andere facturen, zoals elektriciteit, water en zeer minimale verwarming bij zeer lage temperatuur. In Oekraïne kan het 's winters veel graden onder nul gaan.

Tijdens de zomervakantie van dit jaar is dit humanitair initiatief in Oekraïne extra in de verf gezet door een internationale meisjesstudentengroep, onder leiding van Teresa Trelles en samengesteld uit een tiental studenten van ons land en Oostenrijk. Ze hebben er bejaarden geholpen, ze hebben Engelse les gegeven aan een 200-tal kinderen, verspreid over verschillende groepen, enz. Hun aangekondigde belangloze inzet op totaal vrijwillige basis was volgens Roman Oliarnyk, de projectleider van deze humanitaire kantine, in deze Oekraïense context ongeloofwaardig tot op het moment inderdaad en metterdaad deze jonge mensen te hebben 'bezig gezien', niet te goed om allerhande klusjes (kuisen, verven, opruimen, enz.) gratis op te knappen bij ouderen thuis. Proficiat aan al deze jonge mensen, die uit hun comfortzone getreden zijn om gedurende een week de confrontatie aan te gaan met extreem arme medemensen en deze concreet te helpen. Hun voorbeeld verdient navolging!

Spina-bifidaproject anno 2018: 2 jaar na de situatieverkenning

Voor de evolutie van dit project wordt verwezen naar de beschrijving eerder op deze website. De voorzitter van de Oekraïense oudervereniging, Mariana Kosmanniuk, woonde samen met haar dochtertje (die spina bifida heeft), van 23 tot 27 juli het zogenaamde jaarlijkse 'Onafhankelijkheidskamp' bij, georganiseerd door de spina-bifidavereniging in Slovakije. Naar aanleiding hiervan is dr. Frantisek Horn, de coördinator van het spina-bifidaprogramma in Slovakije, bereid gevonden om zijn expertise over te brengen naar Oekraïne.

In samenwerking met dr. Oksana Boyarchuk wordt nu de organisatie van een specifieke training voor Oekraïense ouders met kinderen met deze beperking voorbereid voor het najaar. Er is ook nog het probleem van het specifieke medisch materieel, noodzakelijk voor de catherisatie en de intestinale reiniging, dat niet verkrijgbaar is in Oekraïne. Dit toont aan hoe moeilijk het toch is om sommige projecten van de grond te krijgen, ondanks de grote inzet van sterk betrokkenen. Daarom verdienen ze ongetwijfeld onze blijvende aanmoediging.

Hulpgoederenactie 23 augustus 2018

Al voor de vierde keer dit jaar mocht er een dubbele grote vrachtwagen met hulpgoederen worden geladen voor de centrale stapelruimte te Novovolynsk. Van daaruit vertrekken hulpgoederen naar diverse verenigingen, zoals een vereniging voor gehandicapten, en instellingen, zoals een zeer pover uitgerust psychiatrisch ziekenhuis. Zodoende bereiken we zeer kwetsbare of 'stemloze' mensen in diverse regio's in Oekraïne, gaande van dichtbij de Poolse grens (West-Oekraïne) tot niet ver van de Russische grens (Oost-Oekraïne), waar nog altijd wordt gevochten en de nood bij mensen die op de vlucht zijn, erg groot is.

Elke lading heeft bijna altijd iets speciaals. Deze keer was er enige onrust omdat de chauffeur met vrachtwagen er niet daags voordien was, zelfs nog niet op de afgesproken dag van de lading om 8u 's morgens. Rond 8.20 u. reed onze voorzitter totaal onverwacht achter de betrokken chauffeur in Edegem en kon ze hem direct ter plaatse leiden, tot grote verrassing en vreugde van voornamelijk de vrijwilligers, actief van 'het eerste tot het laatste uur', met name Maria Bettens, Louis Van Eester, Eric De Meyere en Bart Baeten. Ook andere laders komen tegenwoordig al wat vroeger dan 9u.


Het laden is uiteraard 'mannenwerk'. Deze keer telden we 18 laders, die zich weer sterk hebben ingezet en erin geslaagd zijn om meer dan 15 ton hulpgoederen in minder dan vier uren te stapelen in de vrachtwagen. Het was deze keer geen gemakkelijke opgave wegens de vele onregelmatige grotere of soms zwaardere stukken, zoals elektrische bedden, rolstoelen, fietsen, enz. We zijn God en al onze vrijwilligers - ook degenen die alles 'verzendingsklaar' maken, wat dan weer vooral 'vrouwenwerk' is - zeer dankbaar en ongetwijfeld ook em. prof. en mevr. Roland Van der Elst - Callebaut voor het af en toe sponsoren van dit vervoer, zoals weer deze keer! Proficiat aan het adres van alle betrokkenen!

Hulpgoederenactie 21 juni 2018

We mochten ons verheugen - na amper twee maanden - op een nieuwe zending, die sterk te danken is aan de grote lading matrassen, krukken, toiletstoelen, rolstoelen en looprekjes. Dat zijn allemaal zeer gegeerde hulpgoederen, vooral voor de kansarmen, die thuis verblijven of in extreem pover uitgeruste instellingen, o.a. psychiatrische ziekenhuizen. Grote hoeveelheden hulpgoederen van de nabije omgeving worden door sterk gemotiveerde vrijwilligers gratis opgehaald. We zijn ook zeer blij met onze ladersgroep van vrijwilligers met allerlei professionele achtergronden, die meer en meer getraind of gespecialiseerd geraken in dit onbetaalde werk, hetwelk toch niet zo eenvoudig is.

Vanzelfsprekend is er ook de groep van wekelijkse vrijwilligers in hangar 42 die ervoor zorgen dat de goederen klaargemaakt worden voor de verzending, o.a. de 'grote stukken', zoals een onlangs geschonken medische onderzoeks- en behandelingstafel. Wie stopt met zijn medische praktijk of eventueel een medisch (weliswaar nog goed functionerend) toestel vervangt door een meer up-to-date exemplaar, mag altijd eens denken aan een veel minder bemiddelde collega in Oekraïne, die hij/zij hiermee zeer gelukkig maakt. Hiermee doen we graag een oproep tot professionele solidariteit, welke denkbaar is in vele beroepssectoren waar men het zich kan veroorloven om nog kwalitatief goede toestellen te vervangen door meer optimaal functionerende exemplaren.

Indien de dubbele grote vrachtwagen al rond 11.15u geladen was tot aan de nok, is dit niet alleen te danken aan de stiptheid van de chauffeur, maar ook aan de werking van enkele vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op paletten klaarstaat tot bij de poort en het laden nu al om 8.30u is gestart.

Proficiat voor zoveel inzet en bijzondere dank aan alle betrokkenen! Ten slotte hebben we langs dhr. Christiaan Stoop, ereconsul van Oekraïne, mogen vernemen dat deze lading voor een belangrijk deel zal gesponsord worden door "Rotary Antwerpen-Oost". Zo kan het O.P.E. vzw ook zijn andere belangrijke projecten in Oekraïne blijven mogelijk maken. Hartelijk dank!

 

Een nieuw project in de medische sector op komst?

In voorbereiding van een prospectiebezoek in juli 2018 van mevr. Ann Olieslagers, docente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, en in aansluiting bij contacten in dit verband van onze voorzitster met de directeurs van twee grote verpleegstersscholen in Oekraïne, vond op 6 april een vergadering plaats op het regionaal departement voor volksgezondheid in Ternopil.

In aanwezigheid van dr. V. Bohaychuk, het hoofd van dit departement, en dr. Ihor Vitenko namen ook directeur Liubomyr Bilyk van de verpleegstersschool in Chortkiv, en directeur Petro Maur van de verpleegstersschool in Kremenets deel.

De toekomst zal uitwijzen in welke mate deze contacten zullen leiden tot studentuitwisseling en stages. Deze kunnen bijdragen tot de 'overdracht van expertise' en een ruimere kijk en leerrijke ervaringen over de eigen landsgrenzen.

Garageverkoop 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni vond er in de Kapenbergstraat te Mortsel een garageverkoop plaats, mede ten voordele van onze projecten. Deze actie bracht een mooi bedrag van 340 euro op. Veel dank aan alle vrijwilligers die deze garageverkoop mogelijk gemaakt hebben.

Aandacht voor OPE vzw in de Edegemse kerken

Tijdens de weekeindes van 26-27 mei en 3 juni was er aandacht voor onze vereniging in de zondagsvieringen van respectievelijk de centrumparochie (OLV-Lourdesbasiliek en Sint-Antonius) en de parochies Heilige Familie en Sint-Jozef.

Graag danken wij heel hartelijk de pastoor en de andere voorgangers, de drie parochiegemeenschappen en in het bijzonder al wie mee "zijn duitje" in de bruine enveloppen heeft gedaan. Het totale bedrag van 1.783 euro komt integraal ten goede van onze projecten voor de meest kansarmen in Oekraïne.

Gebedsmoment 8 mei 2018 (volgende bijeenkomst: 13 november 2018)

Naar goede gewoonte ging ons halfjaarlijkse gebedsmoment weer door in onze Sint-Jozefkerk om 19.30u in Edegem. Ondanks de voor velen van ons zeer drukke meimaand mochten we weer een veertigtal deelnemers, onder wie enkele nieuwkomers, verwelkomen. Het thema werd verduidelijkt op de kaft van het bijhorende 'gebedsboekje'. Vrede op aarde vraagt eerst vrede in onszelf. Hoevelen onder ons voelen zich tegenwoordig niet onrustig, depressief, bang voor de toekomst, enz.? In de Bijbel staat wel 365 keren: "Vrees niet!" Zei Jezus niet vaak tegen zijn apostelen, en nu ook tot ons: "Vrede zij met u!"? We bleven even stilstaan bij de concrete vertaling hiervan in ons dagelijkse leven.

Onze eerstvolgende gebedsbijeenkomst gaat door op 13 NOVEMBER 2018. In deze bijzondere maand gedenken we onze overledenen. Wij zullen dit in het kader van onze Oekraïnewerking heel speciaal doen voor al onze overleden vrijwilligers tijdens ons 25-jarig bestaan. Hiervoor worden dan ook de nabije familieleden uitgenodigd. Later volgt meer info.

Hulpgoederenactie 26 april 2018

Dankzij de vele geschonken hulpgoederen mochten we dit jaar al voor de tweede keer een grote lading sturen naar Oekraïne. Naast de gewone artikelen, zoals kleding, schoenen, schoolgerief, keukengerief, speelgoed, lakens, dekens, handdoeken, looprekjes, rolstoelen, enz., kregen we onverwacht een honderdtal matrassen, veel krukken en toiletstoelen. Vanuit Oekraïne bereikt ons de jongste tijd vanuit verschillende hoeken een bijzonder grote vraag naar lakens, dekens, (bad)handdoeken, wasproducten en hygiënische producten, zoals continentiemateriaal. Dit houdt verband met de zeer benarde levenssituatie(s) en met de erbarmelijke toestanden in de instellingen voor kansarme patiënten, vooral voor de psychiatrische patiënten.

Bovendien willen we langs deze weg ook iedereen van harte danken, namelijk de schenkers, maar ook al wie betrokken is bij het inpakken van zoveel hulpgoederen in dozen en het 'verzendingsklaar' maken van grote stukken, het veelvuldig ophalen van bijzonder grote hoeveelheden, alle laders en ook de organisatorisch betrokkenen, zowel hier als in Oekraïne. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de milde sponsor van dit transport, met name em. prof. en mevr. Roland Van der Elst - Callebaut. Inderdaad, een lading is slechts mogelijk dankzij vele vrijwilligers. We waarderen ook de goede medewerkering van de Edegemse politie. Een Vlaams spreekwoord zegt: "Vele handen maken licht werk", al is het voor bepaalde vrijwilligers en op bepaalde dagen toch wel 'hard werken'! Proficiat voor zoveel sterke en continue inzet!

Belangrijk is ook dat onze hulpgoederen in Oekraïne terecht komen in 'goede handen'. Hiervoor zorgt vooral de zeer gedreven en betrouwbare medewerkster Tania Karpeniuk van 'Caritas Novovolynsk'. Op onze aanwijzingen zorgt zij voor de nodige spreiding van onze hulpgoederen aan diverse instellingen en verenigingen, verspreid over verschillende regio's in Oekraïne tot aan de grens van de conflict- of oorlogszone. De dankbrieven achteraf bewijzen eens te meer dat onze aanduidingen van bestemmelingen, van wie we intussen al velen persoonlijk kennen, opgevolgd worden. Met een dankbaar hart mogen we dan terugkijken naar onze hulpgoederenactie, welke weer een beetje licht kan brengen in het weliswaar soms harde bestaan van kansarmen in Oekraïne. Dankjewel in hun naam!

Wondzorgproject anno 2018

In het kader van de opvolging van het wondzorgproject is dr. Ihor Vitenko (op eigen kosten) in de maand april opnieuw naar Oekraïne gereisd. Dankzij een milde schenker heeft hij twee VAC-pompen kunnen meenemen voor het 'hospitaal voor veteranen' in Chlemlnytskyj, dat onder de leiding staat van dr. Volodymyr Truchkovskyj.

 

Spina-bifidaproject anno 2018

Op zaterdag 21 april 2018 organiseerde "Child-Help International" in Antwerpen een informatiedag over trainingen om nierinsufficiëntie bij kinderen te voorkomen en om continentie te beheren. Onze voorzitster had het genoegen om daags voordien samen met Eveline Matthieu, één van onze vrijwilligsters, dr. Oksana Boyarchuk, pediater en hoofd van het departement kindergeneeskunde in het Regionaal Ziekenhuis in Ternopil, en dr. Kataryna Glushko, doctor in de verpleegkunde, te mogen verwelkomen. We mochten onze Oekraïense genodigden vergasten op een culturele uitstap in de stad Antwerpen. Tijdens het souper konden ze kennis maken met verschillende deelnemers aan deze internationale bijeenkomst, vooral met dr. Carla Verpoorten, neuropediater en specialiste op het vlak van spina bifida, en met dhr. Pierre Mertens, de zeer gedreven directeur van Child Help International. Die organisatie heeft een sterke band met de Internationale Federatie voor Spina Bifida.

Twee jaar voordien is dhr. Mertens trouwens samen met onze voorzitster de situatie in Oekraïne gaan verkennen op aansporing van dr. Ihor Vitenko, onze projectleider voor het project rond wondzorg. Pierre Mertens had onze Oekraïense deelnemers uitgenodigd voor deze leerrijke en sterk op de praktijk gerichte bijeenkomst. Mevrouw Myleen Christiaens, een verpleegster o.a. gespecialiseerd in spina bifida, leverde hiertoe eveneens een belangrijke bijdrage.

Op 21 april werd onze voorzitster 's avonds verwacht voor de receptie in 'Elzenveld'. Zo kon ze zich ook bij de Oekraïense deelnemers vergewissen van het resultaat van deze informatiedag en de mogelijke concrete opvolging ervan in Oekraïne. Beiden waren zeer tevreden, maar wensten enige praktische training, vooraleer nu echt aan de slag te kunnen gaan en een gespecialiseerd medisch kabinet voor kinderen met spina-bifida te kunnen openen in Oekraïne. Hoopvol is dat er zich al concrete trainingsmogelijkheden aftekenden, zowel voor de pediater als voor de doctor in de verpleegkunde, in respectievelijk Duitsland en Tsjechië. Uiteraard diende de concrete organisatie daarvan nog verder te worden besproken.

Het korte allereerste bezoek aan ons land eindigde op 22 april met een stadsbezoek aan Brussel in het gezelschap van Evelyne Matthieu, een prima gids. Het verdere verloop van dit project ligt nu in Oekraïense handen, niet alleen in deze van de professionelen in de medische wereld, maar minstens evenzeer in die van de ouders van kinderen met spina-bifida. Die ouders hebben namelijk een oudervereniging opgericht, 'Light of Spirit', onder de dynamische leiding van hun voorzitster, Mariana Kosmanyuk.

We wensen hen alleszins het allerbeste, in eerste instantie dan voor een betere toekomst voor de spina-bifidakinderen in Oekraïne!

Voor meer foto's en info in het Oekraïens, klik hier voor de Facebookpagina van Light of Spirit , hier voor de website van deze oudervereniging en ook nog hier.

Hulpgoederenactie 22 februari 2018

Onze eerste zending van dit jaar verliep zeer vlot. Dankzij de goede assistentie van Eric De Meyere waren de parkeerborden door de politie tijdig en goed geplaatst. De chauffeur met de dubbele vrachtwagen was er ook daags voordien, zoals gevraagd. Zo zijn we zeker dat hij niet geconfronteerd wordt met een onverwacht oponthoud 's morgens vroeg en dat we tijdig kunnen starten met het laden. Het startsein is om 9 uur, maar meestal zijn er al vrijwilligers actief rond 8.30u of nog vroeger om alles in gereedheid te brengen voor het onmiddellijk laden van de prioritaire stukken of dozen, die zeker mee moeten.

We mochten weer rekenen op voldoende vrijwilligers, die zowel uit Edegem als uit verder gelegen gemeenten komen. Maria Bettens en Louis Van Eester, de verantwoordelijken in de hangar, zijn niet alleen harde 'vrijwilligerswerkers' gedurende de week (die veel meer 'vrijwilligersuren' kloppen dan de gekende openingsuren), maar zorgen bij de lading ook telkens voor de nodige versnaperingen. Hun bakkerstalent of specialiteit wordt tijdens de koffiepauze - wanneer de vrachtwagens ongeveer halfvol zijn - zeer gewaardeerd! Het stapelen van onregelmatige stukken is niet eenvoudig. Een zeer goed op elkaar ingesteld duo zorgt dat wel alles goed terechtkomt!

Dankzij de grote inzet van al onze vrijwillige medewerkers op een toch wel zeer koude voormiddag was de dubbele vrachtwagen op drie uren tijd volgeladen tot aan de nok. Tot onze grote vreugde kon de chauffeur rond 12 uur vertrekken. Een welverdiende proficiat aan al onze vrijwilligers: de laders vanzelfsprekend, maar zeker ook al wie er weer voor heeft gezorgd dat dit mogelijk was, namelijk onze overwegend vrouwelijke sorteerders en inpakkers die wekelijks, zelfs bij de vriestemperaturen, op post zijn in de hangar. Daarnaast zijn er de ophalers van lege dozen (om in te pakken) en ander gerief (binnen redelijke afstand van Edegem) op te halen. Ook dank aan al de schenkers van kwalitatief goed en nuttig materiaal, dat in Oekraïne zeer sterk gewaardeerd wordt. Laten we niet vergeten dat Oekraïne op de ranglijst van OESO voorkomt als behorend tot de tweede categorie van armste landen wereldwijd!

Spina-bifidaproject: anno 2017

Toen we er in 2011 in slaagden om Anastasya te laten overkomen voor een meer adequate medische behandeling, droomden we ervan om deze kans ook aan te reiken aan alle 'achtergebleven' kinderen met een gelijkaardige beperking in Oekraïne. Het was dus belangrijk om de nodige medische expertise te kunnen overbrengen naar Oekraïne. Vlugger gezegd, dan gerealiseerd!

In 2016 nam dr. Ihor Vitenko, de projectleider van ons wondzorgproject, het initiatief om terug contact op te nemen met de heer Pierre Mertens, de stuwende kracht van de Internationale Federatie van Spina Bifida en de huidige directeur van Child Help. Samen met onze voorzitter leidde een eerste vergadering onmiddellijk tot de concrete afspraak om nog in hetzelfde jaar een verkenningsreis te organiseren naar Oekraïne. Met drie - de heer Pierre Mertens, dr. Ihor Vitenko en onze voorzitter - werd de daad bij het woord gevoegd. Hieronder op deze pagina vindt u nog het verslag van deze reis.

Uit deze reis bleek eens te meer de dringende nood aan een gespecialiseerde medische training, te organiseren in samenwerking met de Internationale Federatie van Spina Bifida. Na onze reis hebben sterk gemotiveerde Oekraïense moeders van kinderen met deze beperking de handen in elkaar geslagen en zeer hard gewerkt aan de oprichting van een thans officieel erkende oudervereniging, 'Light of Spirit' genaamd, onder de leiding van de zeer dynamische voorzitster, mevr. Maryana Kosmanyuk.

Deze vereniging zal niet alleen het medische aspect, maar ook alle andere aspecten van deze problematiek ter harte nemen. De eerste bijeenkomst voor de overdracht van medische expertise, in samenwerking met de Internationale Federeatie van Spina Bifida, is nu gepland voor april 2018.

Veel geduld, moed en volharding (om allerlei onvoorziene hindernissen uit de weg te ruimen) zijn voor de sterk betrokkenen vaak onmisbaar om in Oekraïne een structureel project, zeker in de welzijnssector en dan nog voor een minderheidsgroep, van de grond te krijgen. Maar de aanhouder wint! En we zijn ervan overtuigd dat de vereniging 'Light of Spirit' een belangrijke rol zal spelen in het creëren van hoopvolle toekomstperspectieven voor de kinderen met Spina Bifida in Oekraïne.

Kerstmarkt Molenveld: 17 december 2017

Op 17 december vond op het binnenplein van 'de Schrans' (Molenveld, Edegem) een kerstmarkt plaats. Ook vrijwilligers van onze vereniging baatten daar een stand uit. Wie kwam proeven van bijzondere Oekraïense drank en versnaperingen, en van onze zelfgemaakte soep, steunde onze goede doelen in Oekraïne, steeds gericht op de meest kwetsbare groepen: kinderen die honger lijden, bejaarden die geen verwarming hebben, patiënten die de broodnodige medicatie niet kunnen aankopen, enz. Dank aan alle vrijwilligers en bezoekers voor de onmisbare hulp!

Hulpgoederenactie 1 december 2017

Op 1 december 2017 vertrok een nieuwe zending hulpgoederen naar Novovolynsk. Toch verliep het ook ditmaal niet zonder stress, zeker niet voor de organisator. De afgesproken lading op donderdag 30 november kon niet plaats vinden wegens panne aan de vrachtwagen. De optie om een vervangwagen te zoeken, bleek niet haalbaar. Dan maar verschuiven naar vrijdag 1 december. Deze verandering van datum bracht echter mee dat sommige vrijwilligers-laders verstek moesten geven. De aanvankelijk sterke groep werd dan nog eens gereduceerd, toen de vrachtwagen niet op vrijdagmorgen opdaagde, maar slechts rond de middag zou aankomen.

Godzijdank stonden nog acht mannelijke en twee vrouwelijke vrijwilligers klaar voor de lading. Het lange wachten werd wat verzacht dankzij een verrassend aperitiefje van Hugo Geerts. Ook de lekkere zelfgemaakte chocoladepudding van Maria Bettens en de smakelijke cake van Louis Van Eester zorgden voor de bijkomende versnaperingen. Het laden is rond 13.30u kunnen starten. Na drie uur was de vrachtwagen geladen. Een meer dan verdiende proficiat aan deze kleine groep laders, die een ontzettende prestatie heeft neergezet in een record tempo, zonder enige onderbreking.

Onze dank gaat ook uit naar de Edegemse politie, die ervoor zorgde dat de parking voor hangar 42 op enkele uitzonderingen na vrij was. Een wagen in de straat zorgde wel voor bijna onoverkomelijke hinder, die dankzij de acrobatische toeren van de vrachtwagenchauffeur toch is kunnen worden opgelost zonder politionele interventie.We wensen eveneens zeker zeer oprecht prof. em. en mevr. Van der Elst - Callebaut te danken voor hun sponsoring van dit vervoer.

Eind goed, al goed. De goederen zijn op 5 december goed aangekomen in Novovolynsk, ons centrale distributiecentrum, van waaruit we hulpgoederen verspreiden naar verschillende regio's in Oekraïne. De verantwoordelijken van dit centrum, directeur V. Kmet, en zijn medewerkster Tania Karpeniuk, ons gevraagd hun oprechte dank te willen overbrengen aan alle kranige vrijwilligers-laders.

Ontbijt ten voordele van onze sociale projecten: 1 november 2017

Op dinsdag 1 november 2017 tussen 10u en 14u vond in de Kaleidoscoop in Mortsel een ontbijt plaats ten voordele van onze sociale projecten. Er werd een assortiment aan broodjes, beleg en gebak, koffie, thee, fruitsap en chocolademelk aangeboden. Een dertigtal aanwezigen genoten van het lekkere ontbijtbuffet en de gezellige familiale sfeer. Veel dank aan alle gasten, en in het bijzonder aan initiatiefneemster Luce Plinke en aan Ria Ceulemans en Maria Bettens voor hun onmisbare hulp!Gebedsmoment: 3 oktober 2017

Ons volgende halfjaarlijkse gebedsmoment gaat door op 3 oktober 2017 vanaf 19u30 in de Sint-Jozefskerk van Edegem. We zullen er even stilstaan bij de uitnodiging om ons met God te laten verzoenen (2 Kor 5, 20). Soms kan deze uitnodiging best confronterend zijn. Bij onze christelijke overtuiging hoort dat we permanent barmhartig en mild dienen te zijn, dat we anderen moeten durven vergeven, maar hoe doen we dat? En durven wij ook bij tegenslagen aanvaarden en belijden dat God met ons is? Ons met God verzoenen, betekent groeien in een steeds sterker wordende vriendschapsrelatie met God. Op dit gebedsmoment willen wij alvast samen om Jezus' steun en om onze verzoening met God bidden. U bent allen van harte welkom.

Aangezien uitzonderlijk onmiddellijk op dit gebedsoment een vergadering volgt voor de leden van ons Contactforum, blijft alleen voor de niet-leden van dat overlegorgaan de kans tot een gezellig samenzijn in 'De Schrans'.

Rommelmarkt Edegem: 3 september 2017

Maria Bettens, Brigitte Poth en Martine Vekemans baatten op de rommelmarkt van Edegem van 3 september 2017 een stand uit voor het O.P.E. Juweeltjes, boeken, cd's en nog zoveel andere kleine zaken brachten buiten verwachting heel wat centjes in het O.P.E.-laatje. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar!

De opbrengst komt ten goede aan het project van de gaarkeuken voor de meest-kansarmen in Chervonograd. O.P.E. maakt het mogelijk dat een vijftigtal, vooral alleenstaande bejaarden en zieken, één warme maaltijd per weekdag krijgen. Vooral namens deze kansarmen danken we dit vrijwilligerstrio en wensen hen van harte proficiat!

Hulpgoederenactie: 31 augustus 2017

Dankzij de milde en talrijke schenkers van hulpgoedeeren en de medewerking van kranige vrijwilligers konden we dit jaar al voor de vierde maal op rij een dubbele grote vrachtwagen met hulpgoederen verzenden naar onze centrale verzamelplaats in Novovolynsk. Gelegen in West-Oekraïne, niet ver van de Poolse grens, vertrekken van daaruit heel wat hulpgoederen naar Oost-Oekraïne, de andere kant van het land. In die streek wonen immers vele interne vluchtelingen die het oorlogsgeweld in de oostelijke regio ontvluchtten.

Ondanks de sterke voorbereiding zorgt elke lading de jongste tijd voor een zekere spanning wegens onverwachte problemen die op het allerlaatste moment opduiken. Godzijdank konden zij tot nu toe steeds worden opgelost, zo ook weer dit keer.

Deze keer was het laden moeilijk omwille van het grote aantal zeer goede, soms erg grote rolstoelen en degelijke looprekjes, die in Oekraïne zeer gegeerd zijn. Gelukkig mochten we weer rekenen op onze twee kernen van 'specialisten-laders', Bart Scholiers en zijn zoon Matsen enerzijds, en Jo Vermeiren met zijn schoonbroer Hugo De Pretere, sterk geholpen door Johan Segers anderzijds. Samen met een tiental aanbrengers van hulpgoederen, onder wie ook een sterk familiegroepje (drie broers en een schoonbroer), gestimuleerd door één van hen, Jos Geerts, zorgden zij ervoor dat de klus op een drietal uren geklaard was. Ook de onmisbare assistentie van Eric De Meyere bij de organisatie vooraf en zijn voorbereiding daags voordien samen met Louis Van Eester dienen vermeld. Voor de koffiepauze was er lekker zelfgemaakt gebak voorzien door Louis Van Eester en Maria Bettens.

Proficiat aan alle laders! Dank voor zoveel onmisbare inzet!

Verdeling hulpgoederen van juni 2017

Op 22 juni 2017 vertrok een dubbele vrachtwagen met hulpgoederen vanuit Edegem naar Novovolynsk in Oekraïne. Op 28 juni kwam die vrachtwagen daar aan. Ondertussen vernamen we ook de concrete verdeling van die hulpgoederen. Voor een verslag daarvan, kan u HIER klikken.

Een speciaal zomerkamp in Zarvanytsia: 10 - 21 juli 2017

Zoals het voorbije jaar stonden onze vrijwilligers Rita Driesen en Luce Plinke van 10 tot 21 juli opnieuw in voor een taalkamp, dat georganiseerd werd in het college 'Znamennia' in Zarvanytsia.

Een veertigtal studenten had zich hiervoor aangemeld. In de voormiddag kregen ze Engelse les, op een zeer professionele wijze, in groepjes, onder leiding van Rita Driesen. In de namiddag was er sociale animatie, waarbij ook op een zeer ludieke wijze, de aangeleerde taalkennis van 's morgens geïntegreerd werd, dit onder leiding van Luce Plinke. Deze originele methode werd zowel door de verantwoordelijken als door de studenten sterk gewaardeerd. Bovendien wekt de sterke inzet van Rita en Luce, die telkens op eigen kosten naar Oekraïne reizen, grote bewondering op. Men hoopt dan ook te mogen rekenen op hun onmisbare medewerking volgend jaar. Veel dank!

Op zoek naar een rendabel project voor Brody: samenwerking met SCV

Op onze reis naar Oekraïne, tijdens dewelke we ook het ’Reïntegratiecentrum voor ex-gedetineerden’ in Brody en het ‘Opvangcentrum voor ontheemden’ bezochten , volgde snel een werkbezoek in ons land met het oog op het helpen opstarten van een rendabel project, dat zou kunnen bijdragen tot de autonomie van dit zeer waardevol sociaal project. Door bemiddeling van onze coördinator werd een contact gepland tussen dhr. Ihor Hnat, de leider van dit complexe project in Brody, dat onder meer een schrijnwerkerij omvat als kans voor de ex-gedetineerden om een beroep aan te leren, en dhr. Willy Peeters van het SCV (Senior Consultants Vlaanderen) dat de start van jonge bedrijfsleiders op een deskundige manier begeleidt. Het werd een zeer vruchtbaar onderhoud, dat binnen de kortste tijd, meer precies in de week van 11 juli, gevolgd werd door een werkbezoek van dhr. Willy Peeters aan dit project in Brody. Dit werkbezoek ter plaatse heeft al geleid tot een volgende concrete stap. Het is nu aan Ihor Hnat om een ’business plan’ op te stellen. Hopelijk wordt het een succesverhaal!

Prijs van verdienste vanwege de gemeente Edegem: 11 juli 2017

Het gemeentebestuur Edegem lauwert naar jaarlijkse gewoonte een persoon of een vereniging voor haar bijzondere verdiensten. Een niet-partijgebonden jury, samengesteld uit de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden en twee onafhankelijke personen, stellen een kandidaat voor. Dit jaar werd, tot onze grote vreugde, onze vereniging uitgekozen voor de ‘prijs van verdienste’, met een financiële beloning van 1.500 euro. Tevens kregen we de kans om in een notendop de specifieke kenmerken van onze organisatie en de vijf niveaus van onze werking voor te stellen aan een talrijk en aandachtig publiek. 11 juli 2017 zal ons dan ook als een memorabele datum bijblijven. Een herinnering hieraan staat op het pleintje bij de Sint-Antoniuskerk in Edegem.

 

Twee vacuümpompen en medisch materieel voor een vijftal ziekenhuizen: juli 2017

In het kader van ons project rond wondzorg kochten we in juli 2017 opnieuw twee vacuümpompen aan. Die worden geschonken aan respectievelijk het hospitaal voor veteranen in Chmelnytskyj en aan een ziekenhuis in Rivne of Zbarazh. Om de VAC-therapie te kunnen toepassen is echter ook bijkomend medisch materiaal (zoals ontsmettingsmiddelen en verbanden) nodig. Voor kansarme patiënten is dat onbetaalbaar. Daarom kochten we ook medisch materiaal aan, bestemd voor de ziekenhuizen van Chmelnytskyj, Kremenets, Chortkiv, Kamenetd Podilskyj en Mariupol.

In augustus gaat dr. Ihor Vitenko weer op eigen kosten naar Oekraïne voor de opvolging van dit wondzorgproject. Hij gaat er de toepassing van de VAC-therapie met de geschonken vacuümpompen in diverse ziekenhuizen controleren.

Hulpgoederenactie 22 juni 2017

Al ging het deze keer wel volgens ons gewoon ‘samenwerkingspatroon’, namelijk met onze contactpersoon Mevr. Tania Karpeniuk van Caritas Volyn (die zorgt voor de nodige regeling met de transportfirma), toch kwam er weer een bijzonder ‘zwaar aspect’ bij kijken: het laden van een dertigtal nog zeer goede bedden met een gewicht van 130 kg per stuk. Gezien de schrijnende nood aan bedden, vooral in Oost-Oekraïne, (waar het grootste aantal van deze bedden voor bestemd is) konden we het niet over ons hart krijgen om dit mooie aanbod van de ‘Woonzorgmanager’, Mevr. Ida Verleyen, van het Sint-Bavo GZA Zorg en Wonen van Wilrijk te weigeren. Dit groot aantal bedden mocht uiteraard niet te vlug opgehaald worden omwille van de beperkte ruimte in de stapelruimte of hangar 27.

Dankzij de hulp van een vijftal zeer gedreven laders slaagden we erin om deze vracht slechts daags voor het laden van onze zogenaamde ’20 tonner’ naar Edegem te halen. Alles verliep zeer vlot, al bracht de aangekondigde uitzonderlijke hoge temperatuur mee dat het afgesproken ‘startsignaal’ voor het laden van de vrachtwagen wel tweemaal veranderd is. Dankzij de grote flexibiliteit van onze laders en de uitzonderlijk hoge opkomst voor deze ‘zware opdracht’ is het allemaal zeer goed verlopen, al heeft de organisatie ervan toch weer voor onverwachte hoge spanning gezorgd.

Rond 11.30 u. was de dubbele camion weer tot aan de nok vol geladen met niet alleen meer dan 30 mechanische bedden, maar ook nog tal van dozen met hulpgoederen. Op dinsdag 27 juni is alles goed aangekomen in Novovolynsk. Met een bijzondere grote dank aan al onze (onbetaalde) laders, zonder uiteraard Prof. Em. en mevr. R. Van der Elst – Callebaut te vergeten, die weer de grote dubbele vrachtwagen volledig hebben gesponsord.

Een bijzondere zesdaagse voor vrijwilligers in Oekraïne: 15-20 mei 2017

Van 15 tot 20 mei 2017 gingen enkele vrijwilligers van het O.P.E. (op eigen kosten) op reis naar Oekraïne. Ze bezochten daar enkele projecten van het O.P.E. Tijdens de reis werden de steden Lviv, Chervonograd, Brody, Zarvanytsya en Ternopil aangedaan. Een uitgebreid reisverslag vindt u door HIER te klikken. 

Gebedsmoment O.P.E.: 2 mei 2017

Hoe vreugdevol leven in een toch wel soms angstaanjagende wereld? Bij deze vraag stonden we even stil tijdens ons gebedsmoment op 2 mei in de St. Jozefkerk, Edegem. Kan de Blijde Boodschap ons helpen om vreugdevol en hoopvol te blijven, vooral wanneer we het moeilijk hebben, een dagje ouder worden of geconfronteerd worden met zoveel negatieve berichtgeving via de media? Het was een aangename bijeenkomst met een goede opkomst, die ook afgesloten werd met een gezellig samenzijn in 'De Schrans'.

Een zeer bijzondere lading hulpgoederen naar Mariupol: 7 april 2017

Op verzoek van en in samenwerking met Dr. Ihor Vitenko werd er deze keer een grote lading hulpgoederen, waaronder minstens een 15-tal bedden in goede staat, naar Mariupol gestuurd. Deze stad ligt niet ver van de oostelijke regio in Oekraïne, waar het al een drietal jaren oorlog is. Gezien de schrijnende toestanden, ook op medisch vlak, zowel voor gewonde soldaten als burgers, diende onze stapelruimte voor een groot deel als ‘tijdelijk onderdak’ voor hulpgoederen, door Oekraïeners opgehaald op diverse locaties, tot zelfs in Frankrijk toe. Ihor Vitenko zou deze keer ook zorgen voor de nodige laders en het vervoer, uitzonderlijk gesponsord door een Oekraïner.

De datum van aankomst van de chauffeur met de camion is echter tot driemaal toe veranderd. Dit zorgde uiteraard voor tal van moeilijkheden voor de planning, o.a. voor het ophalen van de bedden in West-Vlaanderen. Hierin zijn we dan toch geslaagd dankzij een soort van ‘acrobatische organisatie’ en de grote inzet en belangrijke hulp van enkelen van onze zeer bereidwillige Vlaamse vrijwilligers.

Met enkele Oekraïense laders, de onontbeerlijke medewerking van enkele Vlaamse laders, de nodige organisatorische ondersteuning vanuit onze hoek samen met de gewenste flexibiliteit, heeft de lading dan plaats kunnen vinden op 7 april. De lading vertrok voor een rit van wel 3.000 km. Het werd voor ons een transport om nooit te vergeten! Maar eind goed, al goed! Al is het zeker niet voor herhaling vatbaar omwille van de hiermee gepaard gaande (te) sterke spanningen voor de betrokken verantwoordelijken.

Twee vacuümpompen voor Mariupol: maart 2017

In maart 2017 werden twee VAC pompen en bijhorend medisch materieel geschonken voor de regio van Mariupol, gelegen niet ver van de conflictzone in Oost-Oekraïne.

Winterbar t.v.v. het OPE: 11 februari 2017

Op zaterdag 11 februari 2017 verzamelden ongeveer 300 bezoekers voor een prachtig vuurspektakel op de domeinen van de 85ste Scouts in Edegem-Elsdonk. Vijf zesdejaars van het Edegemse OLVE-college organiseerden daar namelijk een 'Song of Bubbles and Fire' ten voordele van ons Oekraïne-Project-Edegem. Vol enthousiasme en met de steun van een gemotiveerde achterban hadden Michaël Deneir, Tijs Defoor, Wouter Siebelinck, Andries Tjalma en Jens Defoor een geweldig programma voorbereid. Bij allerlei standen kon men terecht voor heerlijke soep, wraps en allerhande snacks, zowel als voor lekkere dranken. Een feeëriek lichtspel zorgde bovendien voor een prachtig effect. Kortom, het was een erg succesvol evenement. Op 22 maart konden de initiatiefnemers een cheque van maar liefst 3.115,85 euro overhandigen, die zij schonken ten voordele van de "sociale patrouille" in Lviv. Veel dank aan al wie zich belangeloos voor dit evenement inzette en zo onze projecten voor de Oekraïense hulpbehoevenden ondersteunde: zonder meer voorbeeldige inzet die navolging verdient! Proficiat!

Vacuümpompen voor ziekenhuizen in Chortkiv en Dniproperovsk

In het kader van ons medisch project rond wondzorg schonken we in januari 2017 een VAC-pomp aan het ziekenhuis van Chortkiv en ook één aan de Khalimovakliniek in Dniproperovsk.
 

Schenking Koninklijke Fanfare Sint-Rosalia vzw: 24 januari 2017

De Koninklijke Fanfare Sint-Rosalia vzw organiseerde op 24 januari 2017 een slotreceptie: na vele succesvolle jaren zette ze haar werking stop. Tijdens die receptie ontving het OPE echter ook goed nieuws. De Koninklijke Fanfare had namelijk ook aan het OPE gedacht, zo meldde de heer Koen Snyders. De vzw schonk ons zeer bruikbaar schoolmateriaal (rekenmachientjes) en kleding (regenjasjes, polo's, enz.) voor Oekraïne. Daarnaast schonken ze ons ook een chèque, waarmee we een volledig transport met een dubbele vrachtwagen naar Oekraïne kunnen bekostigen. Veel dank!

 

Hulpgoederenactie 19 januari 2017

De eerste lading hulpgoederen van het nieuwe jaar vertrok op 19 januari 2017. Alles is zeer vlot verlopen ondanks de barre koude. Om 11u30 waren de twee wagens al geladen! Op dinsdag 24 januari werd alles gelost te Novovolynsk. Gezien de huidige humanitaire crisis in Oekraïne zijn degelijke hulpgoederen uiteraard meer dan welkom. Dank aan alle vrijwilligers! 

Nieuwjaarsbrief OPE januari 2017

Ieder jaar stuurt het OPE een nieuwjaarsbrief met een overzicht van onze werking tijdens het voorbije jaar. Wie daarin geïnteresseerd is en deze brief niet zou hebben ontvangen, kan HIER klikken.

Eindejaarsconcert Jongerenorkest Perusica: 21 december 2016

Op woensdag 21 december om 20u organiseerde het Jongerenorkest Perusica een eindejaarsconcert in het Atrium van OLVE (Rombout Keldermansstraat 33, Edegem), mede ten voordele van het Oekraïne-Project-Edegem. Veel dank!

Verslag IDP-project

Van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 ondersteunde het OPE, mede met de hulp van de gemeente Edegem, een project van noodopvang voor interne vluchtelingen ('internally displaced persons') in Brody. Een verslag over dit project vindt u door HIER te klikken.

Benefiet voor OPE: 'Walsen op de waterlijn': 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 organiseerde 'tejater3d' in de Kaleidoscoop (Molenstraat 50, 2640 Mortsel) een theatervoorstelling ten voordele van het Oekraïne-Project-Edegem. Danni Heylen, Luce Plinke en Nicole Pellegroms speelden "Walsen op de waterlijn". Roger Van Ransbeek schreef de tekst en gaf speladvies. Ze zetten hun acteertalent zo in voor het goede doel. Veel dank!

 

Hulpgoederenactie 24 november 2016

Op 24 november 2016 vertrok opnieuw een dubbele vrachtwagen naar Oekraïne. Proficiat aan al onze dappere vrijwilligers-laders uit Edegem, Mortsel, Schelle, Hove, Wijnegem, Rumst, Mechelen en Bonheiden! Veel handen maken het werk lichter! Dank ook aan de drie ijverige vrijwilligsters die op de laatste minuut nog zeer waardevol inpakwerk geleverd hebben. Veel dank gaat ook uit naar alle betrokkenen bij onze hulpgoederenactie: schenkers en aanbrengers van hulpgoederen, inpakkers, laders en de sponsor van deze vrachtwagen!

Leest u dit bericht en bent u bereid om ook eens mee te helpen laden, gelieve dan contact op te nemen met onze coördinator. Zij zal u met open armen ontvangen!

Een intensieve midweek in Oekraïne: 30 augustus - 1 september 2016

Onze coördinator ging van 30 augustus tot en met 1 september 2016 samen met Pierre Mertens, directeur van Child Help en 'global ambassador' van de Internationale Federatie voor Spina Bifida en Hydrocefalie, op werkbezoek naar Oekraïne in het kader van verschillende medische projecten. Zij schreven daarover elk een verhalend verslag. Lees meer door hier te klikken.

Gebedsmoment: 4 oktober 2016

Op dinsdagavond 4 oktober 2016 organiseerde het OPE in de Sint-Jozefkerk te Edegem-Molenveld opnieuw zijn halfjaarlijks gebedsmoment. Een veertigtal personen uit de drie parochies van Edegem en enkele omliggende gemeenten stond tijdens dit gebedsmoment stil bij de gelovige identiteit. Op het einde baden we speciaal voor vrede in Oekraïne en voor een blijvende goede samenwerking met onze partnerorganisaties. 

Ophaling kledij bij C&A: 29 september 2016

Op 29 september mochten onze vrijwilligers bij C&A wel 9 paletten met kleding ophalen. Om deze grote lading naar Edegem te brengen is men een eerste keer met vier wagens met aanhangwagens gereden en daarna nog eens een keer met drie.

Beschikt u zelf ook over een aanhangwagen en bent u eventueel kandidaat om een volgende keer eens mee te rijden, laat het ons dan gerust weten. ‘Vele handen maken het werk licht’ en veel aanhangwagens maken een tweede rit overbodig.

Zonder de sterke inzet van deze zes vrijwilligers en vervolgens van de betrokken sorteersters en inpakkers in de hangar zouden de allerarmsten in Oekraïne alleszins heel wat kleding missen!

Oosterveldfeesten 25 september 2016

Naar jaarlijkse gewoonte mochten we op het einde van de Oosterveldfeesten in Wilrijk langsgaan om een keuze te maken uit de nog resterende onverkochte maar nog zeer bruikbare zaken voor minderbedeelden in Oekraïne. Hiernaast kregen we er allerhande mooie prullaria, die we doorgeven aan de vrijwilligers van het ‘Pand 66’ (Langestraat , 66, in Brugge) om te verkopen tot ondersteuning van hun humanitaire projecten in Oekraïne.

Hulpgoederenactie 22 september 2016

Hoewel de dubbele vrachtwagen er slechts met veel moeite en dankzij de hulp van onze OPE-vrijwilliger Eric De Meyere in slaagde de parking op te draaien, vertrok op 22 september 2016 toch een nieuwe lading van meer dan 16 ton hulpgoederen. Een gemotiveerde groep laders gaf het beste van zichzelf. Heel veel dank aan elk van hen!

De vrachtwagen reed naar Novovolynsk. 250 dozen daarvan gingen dit keer voor het eerst naar een Caritas-centrum in Berezhany, waar een dynamische en jonge ploeg voor de verdeling aan de meest noodlijdenden, onder wie ook oorlogsvluchtelingen, zal instaan. Bij sommige OPE-vrijwilligers is Berezhany nog bekend van een eerder bezoek in 2003, toen het OPE daar een bejaardentehuis ondersteunde.

Onze dank ook gaat ook uit naar prof. em. en mevr. R. Van der Elst – Callebaut, die het volledige vervoer sponsorden.

Waarom nog altijd een hulpgoederenactie?

Soms krijgen we wel eens de vraag waarom we nog altijd een hulpgoederenactie organiseren. Onze coördinator Liliane De Cooman-Bollaerts vertelt het u graag. Lees meer door hier te klikken.

Werkbezoek aan Oekraïne

Van 30 augustus tot en met 1 september 2016 ging onze coördinator op werkbezoek naar Oekraïne. Er werden onder andere vergaderingen belegd in het kader van het spina-bifidaproject. Een uitgebreide rapportering hierover volgt binnen enkele weken.

Zomerkamp te Zarvanytsia

In de tweede helft van juli 2016 trok OPE-vrijwilligster Rita Driessen voor een derde keer naar Zarvanytsia om er (geassisteerd door de Oekraïense Marijanka) Engelse les te geven aan een dertigtal 16- à 17-jarige meisjes. Dit jaar werd Rita vergezeld door Luce Plinke, ook vrijwilligster bij OPE. Zij stond er in de namiddag in voor de animatie. Deze Engelse taalcursus richtte zich ook tot kansarme meisjes. In een speelse context werkten ze allen aan hun kennis van het Engels. Door een kleine en kortstondige griepepidemie moest de cursus jammer genoeg enkele dagen vroeger dan gepland stopgezet worden. Een verslag van Luce Plinke zelf vindt u door HIER te klikken.

Warme maaltijden voor kansarmen in Chervonograd

De humanitaire kantine in Chervonograd werd in december 2014 opnieuw opgestart en draait weer op volle toeren. Tijdens de weekdagen bezoeken dagelijks 50 à 60 hulpbehoevenden de humanitaire kantine, goed voor gemiddeld 1100 maaltijden per maand. Het gaat vaak om alleenstaande bejaarden. Er zijn inderdaad nog altijd al te veel kansarmen die slechts met veel moeite overleven en voor wie een warme maaltijd een zeldzaamheid is. Het OPE zorgt voor de betaling van de medewerkers (kokkin, diensters, enz.) en de ingrediënten voor de warme maaltijden. De Brugse “Oekraïne-Werkgroep” heeft gezorgd voor de logistieke ondersteuning en de verfraaiing van de eetruimte.

Wil u deze kansarme bejaarden helpen, dan kan u een financiële bijdrage storten op ons rekeningnummer BE40-8803-5555-5163 (BIC: HBKABE22) met vermelding "Warme maaltijden Chervonograd". Elke gift telt: met elke 2 euro kan één kansarme één dag van een warme maaltijd genieten. Door een maandelijkse storting van 44 euro voorziet u elke werkdag in één warme maaltijd voor iemand die anders misschien niets te eten heeft.

Begin januari (Orthodox Kerstmis) werd er een feestelijke maaltijd aangeboden aan de bezoekers van de gaarkeuken. Enkele foto's daarvan vindt u hierboven. Op 18 juli 2016 kwam projectleider Roman Oliarnyk verslag uitbrengen (zie foto rechtsboven).

Werkbezoek Ihor Hnat: sociale patrouille en project voor interne vluchtelingen

Op 7 augustus 2016 kwam projectleider Ihor Hnat opnieuw op werkbezoek naar Edegem. Hij kwam uitgebreid en gedocumenteerd verslag uitbrengen van zijn werk voor de sociale patrouille in Lviv. Deze slaagt er nog steeds in vele straatjongeren uit de prostitutie en de criminaliteit te houden.

Ihor Hnat begeleidt ook het project voor interne vluchtelingen dat we, mede met de steun van de gemeente Edegem, gesponsord hebben van april 2015 tot en met april 2016. 32 personen, van wie 17 kinderen, uit de regio's Donetsk/Luhansk en uit de Krim worden er opgevangen. Kinderen krijgen de kans om naar school te gaan, volwassenen begeleidt men naar werk. Ihor Hnat vond andere inkomstenbronnen om dit geslaagde project verder te zetten.

Spina-bifidaproject

In 2011 is het OPE – in samenwerking met anderen, zowel in Oekraïne als hier – erin geslaagd om Anastasya, een meisje met Spina-Bifida, dat in Oekraïne geen gepaste medische behandeling kon krijgen, naar België te laten overkomen voor de noodzakelijke begeleiding en ingreep. Niettemin hopen we een meer structurele oplossing in Oekraïne te vergemakkelijken. Daartoe was er op 27 mei en 31 juli 2016 voorafgaand overleg met Pierre Mertens, de directeur van de Internationale Federatie van Spina-Bifida. Eind augustus volgt nog een prospectiereis naar Oekraïne om er de mogelijkheden voor een meer adequate behandeling te onderzoeken, een oudervereniging te helpen oprichten en de samenwerking met partnerorganisaties uit te bouwen.

Medisch project voor wondzorg

Oost-Oekraïne wordt momenteel geteisterd door oorlog en geweld. Bijna één miljoen mensen moesten op de vlucht slaan. Er vielen vele gewonden, zowel onder militairen als onder burgers. Niet alleen voor slachtoffers van terreur en geweld, maar ook voor patiënten in andere regio’s van Oekraïne zet Ihor Vitenko, verpleegkundige-wondzorgspecialist en lid van ons contactforum, zich op vrijwillige basis in. Hij reist regelmatig (op eigen kosten) naar Oekraïne om er als vrijwilliger patiënten te verzorgen en Oekraïense dokters bij te scholen. Hij stootte echter op een gebrek aan degelijk verzorgingsmateriaal. Met name was er zeer dringend nood aan vacuümpompen om aan actieve wonddrainage te kunnen doen. Aangezien het bijkomende medisch verzorgingsmateriaal voor kansarme patiënten onbetaalbaar is, wordt ook daarvoor gezorgd.

Met de financiële ondersteuning van de gemeente Edegem en dankzij uw milde giften kon Ihor Vitenko een tiental degelijke tweedehands-vacuümpompen (ter waarde van 1.000 euro/stuk) aanbieden aan financieel noodlijdende ziekenhuizen, verspreid over Oekraïne (uitgezonderd de oorlogszone). Ihor Vitenko heeft tijdens zijn verblijven ook opleidingen gegeven aan Oekraïens medisch personeel. Het project vormt een aanzet tot de verdere uitbouw van de Oekraïense gezondheidsvoorzieningen.

Ihor Vitenko bracht van 27 april tot 7 mei zijn vijfde werkbezoek aan Oekraïne. Hij stelde er vast dat dr. S. Karpeniuk een klein wondzorgcentrum geopend heeft. Voor wie niet over de nodige middelen beschikt, wordt de medische hulp zo goedkoop mogelijk of zelfs gratis aangeboden. Tijdens dat bezoek werden vacuümpompen geleverd aan dr. Taras Stasiv uit een Lvivs ziekenhuis, evenals aan het ziekenhuis te Zbarag. Dat laatste haalde de plaatselijke pers (klik HIER voor het Oekraïense artikel). Verder waren er gesprekken met de hoofdgeneesheren van de regio Ternopil en de stad Rivne, alsook met de hoofdgeneesheer van het gasthuis te Plotycha. Ook verzorgde Ihor een bijscholing voor artsen en verpleegkundigen van de chirurgische afdeling in het ziekenhuis nr. 1 te Rivne (klik HIER voor een Oekraïens persbericht).

Wil u Ihor Vitenko en zijn medisch project steunen, dan kan u een gift doen aan het "Oekraïnefonds" op het rekeningnummer BE40-8803-5555-5163 (BIC: HBKABE22). Vermeld daarbij steeds "medisch materieel I. Vitenko". Eén set medisch materieel (vnl. verbanden) voor een vacuümtherapie van ongeveer twee weken kost gemiddeld 100 euro. Elke gift, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd en komt integraal de gewonden ten goede!

Deelname diaconie-avond Edegemse en Mortselse parochies

Op maandagavond 23 mei 2016 organiseerde de kerkgemeenschap van Edegem en Mortsel een gezamenlijke avond rond diaconie en solidariteit, ver weg en dichtbij. Ook het OPE was daar vertegenwoordigd en ging er in gesprek met de geïnteresseerde aanwezigen, onder wie ook de vertegenwoordigers van de parochies en van andere sociale verenigingen.

Aandacht voor OPE in Edegemse kerken

Naar jaarlijkse gewoonte werd in de Edegemse kerken ook dit jaar weer aandacht besteed aan het OPE. Er is na afloop van die vieringen ook de mogelijkheid om ons project financieel te ondersteunen. In de Edegemse centrumparochie gebeurt dat tijdens het weekeinde van 21-22 mei, in Sint-Jozef en Heilige Familie op 28 en 29 mei 2016. Dank voor alle hulp.

Gebedsmoment 10 mei 2016

Op dinsdag 10 mei 2016 stond ons gebedsmoment in het teken van het jubeljaar van de barmhartigheid. Door alle pijn en verdriet in ons eigen leven, maar ook door alle natuurrampen, oorlogen en epidemieën vragen we ons soms af waar de liefdevolle en barmhartige God nog gevonden kan worden. Is God eigenlijk wel rechtvaardig en barmhartig? En zo ja, voor wie dan wel? En wat betekent het als christen om barmhartig te zijn? Daarover wilden we samen nadenken en bidden. Het zeer goed bijgewoonde gebedsmoment werd gevolgd door een gezellig samenzijn in De Schrans tegenover de Sint-Jozefkerk.

Hulpgoederenactie maart 2016

Op 3 maart 2016 mocht het OPE opnieuw een volle vrachtwagen vol hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Dit was alleen mogelijk dankzij de medewerking van vele vrijwilligers. De hulp van nieuwe, dynamische krachten maakte het werk voor de gehele groep minder zwaar. Veel dank ook aan allen die hulpgoederen hebben aangebracht en verwerkt!

Deze vrachtwagen is op 9 maart goed aangekomen te Novovolynsk. Vanuit dit grote verzameldepot wordt een deel van de goederen naar plaatselijke distributiecentra die hierbij aanleunen, vervoerd. Kansarmen kunnen daar dan terecht. De overige goederen worden van daaruit langs vertrouwenspersonen verspreid in de omliggende regio’s. Bestemmelingen zijn de allerarmsten in scholen, parochies, ziekenhuizen, humanitaire kantines, bejaardentehuizen, enz. Voor een overzicht van de bestemmelingen van de laatste zending, kan u HIER klikken

Reportage door '112 Ukraine' 14 juli 2015

Op 14 juli 2015 kreeg het Oekraïne-Project-Edegem bezoek van de Oekraïense televisiezender "112 Ukraine". Ze maakten opnames bij de hulpgoederenactie in onze hangar en spraken er met enkele vrijwilligers.

Reportage Radio Svoboda 4 mei 2015

Op 4 mei 2015 werd er in de Oekraïense media, met name via Radio Svoboda, een reportage uitgezonden over ons Oekraïne-Project-Edegem. De reportage (in het Oekraïens) toont de hulpgoederenactie in hangar 42 en bevat ook enkele interviews met medewerkers van ons project. Voor de gehele reportage, zie hier.


 

Hulp aan arme Oekraïense priesters

In Oekraïne zijn de priesters voor hun levensonderhoud afhankelijk van de steun van hun parochianen. Omdat velen van deze parochianen zelf maar moeilijk de touwtjes aan elkaar kunnen knopen, blijft er vaak niet veel over voor de priesters, en al zeker niet voor de oude en zieke priesters. Daarom vragen wij uw financiële steun om deze priesters bij te staan.